Att vara säker på den verkliga korrosionspotentialen hos bränsleetanol - mätning av pHe enligt ASTM D6432
2019-03-01

Corrosion potential of fuel ethanol, pHe measurement according to ASTM D6432

För hög syra i alkoholbaserade bränslen påskyndar korrosion i motorn. Total Acid Number (TAN) redovisar alla titrerbara syror, oavsett deras hållfasthet och är därför inte lämplig för exakt beräkning av korrosionspotentialen. pHe, å andra sidan, mäter styrkan hos syrorna som finns närvarande i provet. Därför är pHe den bättre parametern för övervakning av korrosionspotentialen och för att behålla kvaliteten hos produkterna.

Mätning av pHe i etanol och etanolbränsleblandningar standardiseras av ASTM D6423 och EN 15490. Applikationsnoter som beskriver mätningen av pHe klickar du hem kostnadsfritt via länken nedan.

Sensorns utformning är avgörande för exakta pHe-mätningar. ASTM-standarden rekommenderar en högläckande sleeve-referenselektrod i kombination med en stor membranglasmätelektrod, eftersom dessa fungerar bäst för mätningar av alkoholbränslen. Metrohm EtOH Trode är en av två sensorer som uttryckligen nämns av ASTM D6423 som lämplig för pHe-mätningar i blandningar av etanol och etanolbränslen.


Lär mer EtOH Trode

Ladda ner applikationsnoten

Ladda ner pressrelease på engelska