Korrosionsövervakning i kraftverk - mindre ansträngning och snabbare resultat med hjälp av elektrokemiska metoder
2014-05-06

Korrosion av metaller i kraftanläggningar är ett vanligt förekommande fenomen på grund av den kontinuerliga kontakten mellan metallen och en korroderande miljö. Målet för korrosionshanteringen är att använda lämplig behandling och konditionering av vatten för att minimera korrosionshastigheten och transporten av korrosionsprodukter inom kretsarna.

Elekrokemiska analysmetoder blir allt vanligare för att kvantifiera korrosionshastigheten. De är vida överlägsna traditionella metoder, eftersom de ger mer detaljerad information om korrosionsfenomen med mindre ansträngning och tid. Vi är glada att kunna presentera följande program:

Downloads