Copolymernivåer i polymerpelletar - oförstörande bestämning på mindre än 30 sekunder
2014-07-15

Metrohm är glada att kunna presentera en ny applikation om fastställande av copolymernivåer i polyeten (PE) och polyvinylacetat (PVA) pellets med nära infraröd spektroskopi (NIRS).

Utan någon provberedning och på mindre än 30 sekunder, bestämmer NIRS sammansättningen hos de undersökta polymerblandningarna. Application Note AN-NIR-003 finns gratis på www.metrohm.com
Termiska polymerer levereras vanligtvis i form av flis eller pellets. Några av de många egenskaper som önskas för dessa polymerer, såsom hållfasthet, beständighet mot lösningsmedel, syror, etc. gör analys av dessa material till en utmaning. Vanliga analysmetoder kräver upplösning av pellets, vilket kan ta från flera timmar till mer än en dag beroende på material.

NIRS är unikt lämpad för kvantitativ analys av polymerer på grund av de inneboende fördelarna med denna metod:
  • ingen provberedning krävs
  • metoden är icke-förstörande
  • resultat inom sekunder
NIRS har framgångsrikt använts för att analysera andra sampolymerer såsom eten / propen, styren / butadien och butylen / tereftalat. Polymertillsatser såsom antioxidanter, stabilisatorer och glidmedel övervakas också av NIR i pelletiserade prover.

Downloads