Miljöanalys - online-övervakning av krom i avloppsvattenströmmar
2016-01-08

Icon Analyzer | Metrohm

Metrohm Process Analytics är glada att kunna presentera en lösning för online övervakning av kromat (sexvärt krom) i industriella avloppsvattenströmmar. Denna turn-key lösning använder fotometrisk bestämning och utförs på ICON Analyzer, en dedikerad online-fotometer för vatten och avlopp analys.

Kromat är användbar i många branscher - i produktionen av pigment och färgämnen för textilier, färger och färgat glas, anodiserade eller pläterade på metaller för ytbehandlingstillämpningar, som oxidationsmedel i solskydd och processläder och som korrosionsinhibitor i industriella kyltorn.

Kromat lakas lätt från jord till jord och ytvatten och kan komma in i luften genom avdunstning och förbränningsprocesser. Övervakning av avfallsflöden som innehåller kromat är oerhört viktigt eftersom kromat är mycket giftigt även i små koncentrationer, en egenskap som förstärks av den höga lösligheten av kromat och dess affinitet för urlakning.

I det aktuella metoden, blandas målanalyten med reagens i ett helt automatiskt förfarande, vilket resulterar i en löslig produkt vilken kan mätas fotometriskt vid en våglängd av 560 nm.

Ladda ned