Kromat i leksaker - bestämning genom jonkromatografi enligt DIN EN-71-3-2013
0001-01-01

Giftigt kromat är en potentiell fara för människors hälsa, eftersom den absorberas från livsmedel och dricksvatten från luften som vi andas, från textilier, från redskap som innehåller metall och från leksaker.

Den analytiska bestämningen av innehållet kromat i leksaker för uppfyllande av gränsvärdena beskrivs i den europeiska normen DIN EN-71-3-2013 (Leksakers Del 3 - Migrering av vissa ämnen). För mer information om den praktiska tillämpningen av metoden, ladda ner Metrohm Application Note AN-U-068.


Standarden skiljer mellan tre kategorier, beroende på vilken typ av leksaker:

Kategori I – gränsvärde för migration: 0,02 mg/kg av Cr (VI)
  • Torrt, sprött, pulverliknande eller mjuka leksaksmaterial, t.ex., spår av pennkritor, krita, vaxkritor ...

Kategori II – gränsvärde för migration: 0,005 mg/kg av Cr (VI)
  • Flytande eller klibbigt leksaksmaterial, fingerfärger, bläck eller flytande tvållösningar, ...

Kategori III – gränsvärde för migration: 0,2 mg /kg av Cr (VI)
  • Avskrapade leksaksmaterial: färglager, tryckfärger, dekorativa färger, ...
  • Papper och kartong, glas, keramik, metalliska material, ofärgade och färgade material, t.ex. trä och läder

Metrohm har utvecklat en jonkromatografimetod för denna applikation som använder förkoncentrering och Inline Matrix Elimination.

En del av migreringslösningen som framställts i enlighet med förordningen DIN EN 71-3: 2013-07 placeras på en förkoncentreringskolonn där en sköljlösning används för att eluera matrisen från kolonnen. I det andra steget sker kromatografisk separation på en anjonbytare. Detektering med användning av en mycket specifik post-kolonn derivatisering i kombination med UV/VIS-detektion.

För nedladdning