Titrering - helautomatisk bestämning av klorid i mejeriprodukter
2019-03-12

Dairy products

Metrohm har publicerat tre nya applikationsnoter som beskriver den helt igenom automatiserade analysen av klorid i mjölk, mjölkpulver, ost och saltat smör enligt AOAC, ISO och IDF. Automatisering möjliggör högre genomströmning och bättre reproducerbarhet, vilket ökar effektiviteten och pålitligheten av resultaten. Välkommen att ladda ner de aktuella applikationsnoterna utan kostnad!

Klorid är avgörande för att hålla kroppsvätskor rätt balanserade; dessutom är det en viktig del av matsmältningssaften. Alltför stora halter av klorid har dock en negativ inverkan på människors hälsa.


Folkhälsomyndigheterna rekommenderar gränsvärden för klorid i många livsmedel. Metoden som Metrohm beskriver är en helt igenom automatiserad titrering som förenklar övervakningen av kloridhalten i mjölk, mjölkpulver, ost och saltat smör enligt AOAC, ISO och IDF. Denna metod utmanövrerar tidskrävande manuell provberedning fullständigt, ökar provgenomströmningen och erbjuder en perfekt lösning för prover med hög fetthalt.

Applikationsnoten kan laddas ned nedan.


Ladda ner