Helautomatisk bestämning av klorid i härdad betong
2015-09-01

Miljöpåverkan och fel under bearbetningen av betong som byggnadsmaterial leder ofta till kostsamma skador i konstruktioner såsom broar, underjordiska parkeringsgarage, och andra. Dessa strukturer är också utsatta för olika miljöfaktorer såsom kyla, värme, fukt och kondens. Under årens lopp leder effekter associerade med klorid till punktfrätning av det stål som används för att förstärka betongen.

Betongen kontrolleras därför för kloridhalt som en del av kontrollen av integriteten hos de drabbade strukturerna. Borrdammprover samlas in från olika förutbestämda punkter i strukturen, i allmänhet från olika djup, för kloridhalt bestämning.

Proverna undersöks i ett laboratorium för att fastställa innehållet klorid i enlighet med DIN EN 14629 standardeller med hjälp av potentiometrisk titrering såsom beskrivs i häfte 401 i den tyska kommittén för armerad betong. Titreringen är lätt att förstå, med robust applikation, och ger snabbt korrekta resultat med hög precision.

Metrohm erbjuder rätt analyssystem för detta ändamål. Från en enkel individuell arbetsstation hela vägen till ett helautomatiskt titrersystem - som kontrolleras av tiamo, världens ledande titrerprogramvara.

Följande applikationer finns tillgängliga från Metrohm:

Downloads