Hur kemisk analys online kan hjälpa till att maximera effektiviteten i kloralkaliproduktion
2019-08-16

Metrohm Process Analytics for industrial process monitoring

Klor och kaustisksoda produceras tillsammans i stora mängder främst genom klor-alkali-processen. Främst via membrancellelektrolysmetoden. Denna vitbok beskriver de viktigaste fokuspunkterna för membranelektrolys och visar hur realtidsövervakning av kritiska kemiska parametrar kan bidra till att förbättra stabiliteten och öka effektiviteten i produktionen av klor-alkali.

Klor-alkali-processen kräver saltlösning som råmaterial, som först måste renas i flera steg. Föroreningar som kalcium och magnesium (hårdhet) eller andra som produceras genom sidoreaktioner kan medföra allvarliga skadliga effekter på elektrolysmembranen. Vilket kan leda till att livslängden på membranen avsevärt förkortas.


Betydande kostnader. Det kan vara frågan om flera miljoner euro i förlust för en större anläggning som tillskrivs en kortare livslängd för dessa membran. Detta gäller även för kortvariga exponeringar av höga nivåer föroreningar i saltlösningen.

Genom att välja en processanalysmetod online, kan riskerna undvikas som har att göra med försämrat jonbyte, membranblockering och föroreningar, mätning av föroreningar i koncentrerad NaOH, till och med övervakning av fukt i Cl2-gas före lagring och transport. Metrohm Processinstrument tillhandahåller skräddarsydda lösningar för klor-alkaliindustrin, med ett brett utbud av processanalysatorer för online, inline- och atline-industriella Konstruerade för att drivas obevakade, dygnet runt. Kontinuerliga mätningar utförs direkt vid provtagningspunkten. Det garanterar att den mest aktuella informationen delas med kontrollrummet så att omedelbara åtgärder kan vidtas när de programmerbara varningsnivåerna överskrids. Pålitliga och reproducerbara data erhålls dygnet runt, vilket leder till en högre upptid och en mer optimerad produktionsprocess.

Metrohm Processinstrument tillhandahåller lokal service och support i över 50 länder. Standardiserade underhållsförfaranden är en garanti för samma höga servicekvalitet globalt, genomförda av utbildade och certifierade servicetekniker på lokala Metrohm-kontor.

Få reda på mer om Metrohm Processinstrument och ladda ner vitpappret om Klor-alkali

Lär mer om våra lösningar för klor-alkaliindustrin

Ladda ner pressrelease på engelska

Downloads