Tillämpad kvalitetskontroll inom den kemiska industrin - nya webbsidor ger svaren på dina frågor
2016-08-09

Chemical production plant

Vi gör livet som kemiingenjör lite mer bekvämt: På en ny avdelning på vår webbplats djupdyker vi bland de metoder och tillämpningar som används vid kvalitetskontroll av industriellt tillverkade baskemikalier, lösningsmedel, färgämnen. Sök på vår webbplats när du vill hitta användbar information – en specifik parameter och lämpliga metoder att bestämma den med (på labbet eller i processen) eller när du söker en föreskrift från någon av de regulatoriska myndigheterna.Nya webbsidor :

  • Analys av baskemikalier: svavelsyra, klor, väte, butadien, urea m.fl.
  • Lösningsmedelsanalyser: orenhetsanalyser (spårämnesmetaller, anjoner, katjoner) vattenhaltsbestämningar, analys av lösningsmedel återanvändning/ återvinning.
  • Färgämnesanalyser: anjoner av färgämnen, spår av nitrobensen i anilin, färgämnen, dietylenglykol, vatten och ytaktiva ämnen i bläck, kvalitetskontroll av sulfonamider.
  • Anläggningsdrift i den kemiska processindustrin (CPI): korrosionsövervakning, multiparameteranalys i Solvay- och kloralkaliprocesserna, svavelsyrabestämning i kumen-fenol-processen.

> Kolla in de nya sidorna

> Ladda ner pressreleasen på engelska