White paper: Kostnadsbesparingar med automatiserad provberedning för jonkromatografi
2016-11-15

Whitepaper BSK Labs' cost savings with automated Inline Sample Preparation

Brad Meadows är Vice President och laboratoriechef på det amerikanska företaget BSK Labs, som driver ett antal miljölaboratorier. I ett exklusivt white paper, redovisar Brad Meadow hur BSK Labs uppfyller vanligt förekommande utmaningar som omfattande provberedning med hjälp av automatiserade inline tekniker. Tekniker som automatiserad ultrafiltrering inline, har hjälpt BSK Labs spara mer än USD 30.000 varje år.

En av de viktigaste metoderna som används i BSK's laboratorier är bestämning av oorganiska anjoner i olika typer av vatten, enligt EPA metod 300,1 Part A. Egenskaperna hos proverna kräver ofta en obligatorisk filtrering före analys för att förhindra skador på analyssystemet och för att uppnå korrekta resultat. Med en daglig genomströmning av 200 till 250 prover per dag, var den provberedning som tidigare användes för kostsam för BSK Labs, eftersom det innebar en hel del manuellt arbete i kombination med dyra förbrukningsvaror.

Helautomatisk ultrafiltrering inline med Metrohm's jonkromatografisystem som det används hos BSK Labs laboratorier idag har bidragit till en kostnadseffektiv lösning på problemet. Genom att använda automatiserad ultrafiltrering inline sparar BSK Labs 12.000 USD, bara på filter. Därutöver, jämfört med manuell filtrering, som användes tidigare, så sparar BSK nu tre minuters arbetstid per prov, vilket resulterar i besparingar på ytterligare 13 000 USD av de årliga utgifterna. Läggs besparingarna till följd av att man låtit automatisera provutspädning till, uppgår de totala besparingarna för BSK Labs på närmare 30 000 USD per år.