Äntligen: Pålitlig gå-ifrån-automatisering av seriell volymetrisk Karl Fischer-titrering
2018-05-01

Automatiserad volymetrisk titrering i hela serier av prov har hittills varit en utmaning: För det första så finns en risk för att omgivande fuktighet äventyrar och påverkar provet. För det andra så är det nödvändigt att titreringen startas exakt rätt tid för varje prov. Båda utmaningarna krävde tidigare uppmärksamhet och konstant översyn under hela analysen. Men inte längre. Med OMNIS-provrobot kan numera vattenhalten i upp till 50 prover analyseras helt utan bevakning.

OMNIS-provroboten bygger på vår egna teknik som har fått namnet Dis-Cover. En teknik som sluter provflaskorna automatiskt med ett luft- och dammskyddande lock och som skyddar dem mot omgivande fukt även under längre perioder. Den omedelbara nyttan är pålitliga och reproducerbara resultat.


OMNIS Karl Fischer System kräver inte längre användarens ständiga närvaro under analysen, eftersom lösningsmedelstillsats och titrering startas automatiskt av systemet. Användare kan därför ägna sin tid till andra uppgifter i laboratoriet medan deras vattenhalten i deras prov analyseras helt obevakat.

Lär mer om OMNIS KF-titrator

Ladda ner pressrelease på engelska