ASTM D6304 reviderad - Karl Fischer med ugnsteknik godkänd för vatteninnehåll i petrokemikalier
2021-02-01

Svårlösligt, visköst och ofta mycket förorenat – att bestämma vattenhalten i smörjmedel, hydrauloljor och andra petrokemiska prover kan vara en besvärlig uppgift. För att hantera dessa utmaningar har ASTM reviderat sin standardmetod D6304. Den reviderade standarden inkluderar nu Karl Fischer med ugnsteknik. Tekniken gör det möjligt att enkelt och exakt bestämma vatteninnehållet i flera prover helt automatiskt genom coulometrisk Karl Fischer-titrering.


Med hjälp av Karl Fischer-ugnstekniken kommer oljematrisen inte i kontakt med titreringscellen över huvudtaget. Istället förs proverna in i injektionsflaskor för engångsbruk, som läggs på racket på en ugnsprovsprocessor. Vialerna värms upp och vattnet avdunstar i proverna. En konstant ström av en inert bärargas används för att föra vattenfraktionen in i titreringscellen, där den bestäms coulometriskt. Provmatrisen förblir i flaskorna som sedan kastas efter att titreringen är slutförd. Fördelarna med denna metod är betydande:

  • Ingen kontaminering av KF-titreringscellen
  • Inga matrisinterferenser
  • Mindre lösningsmedel behövs
  • Bättre reproducerbarhet av resultaten
  • Automation möjlig för seriell, helt obevakad bestämning av flera prover

QC-laboratorier i den petrokemiska sektorn och kontraktslaboratorier som står inför höga provbelastningar kan använda Karl Fischer-ugnstekniken för att öka effektiviteten i sin rutinanalys i enlighet med den officiella standarden.


Ladda ner vitboken"Moisture in petroleum products according to ASTM D6304"

Ladda ner pressrelease på engelska

Sample oven processor