Tillämpad Raman-spektroskopi: exempel från kemi-, polymer-, mat-, och byggmaterialindustrin
2015-08-11

Ramanspektroskopi är svårslagen när det gäller snabba, enkel och otvetydig identifiering av kemikalier i nästan alla matriser. Med ett state-of-the-art handhållet instrument såsom Mira Analyzer from Metrohm, kan vem som helst ta det molekylära fingeravtrycket på tusentals ämnen var som helst och på bara ett par sekunder för varje mätning.

Sju nya "Application Notes" exemplifierar den enorma omfattningen av tillämpningar för Raman-spektroskopi:

Downloads