Gratis applikationskunnande: syratal, hydroxyltal och isocyanater i polymerer
2017-02-17

Polymer pellets for spectroscopic analysis
Metrohm har försett polymerindustrin med robust instrumentering och ett omfattande applikationskunnande i flera år. Vår applikationssupport för kemisk analys i laboratoriet och i processen täcker hela värdekedjan från kvalitetskontroll av råmaterial till reaktionsövervakning för kvalitetskontroll av färdiga polymer och plastprodukter.


Våra senaste Application Notes