Ammonium – snabb och stabil bestämning enligt rådande ISO-, EPA- och ASTM-standarder med direktmätning
2019-07-29

Chemical analysis solutions from Metrohm for wastewater treatment plant

Bestämning av ammonium är en av de viktigaste applikationerna för sektorer som analys av vatten och avloppsvatten, gödselmedel och andra. Metrohm Application Bulletin AB-133 beskriver bestämningen av Ammonium med jonmätning enligt ISO 6778, EPA 359.2, EPA 305.3 och ASTM D1426. Tips & tricks för hur man hanterar möjliga störningar, provberedning och skötsel av den selektiva elektroden för ammoniak tas också upp.

Det finns fotometriska metoder för ammonium, men de är ganska tidskrävande (upp till 90 minuters reaktionstid). Dessutom är fotometrisk bestämning i ogenomskinliga lösningar alltid en utmaning.

Bestämning genom direkt mätning med en jonselektiv elektrod är snabbare och mer stabil. Mätningar kan enkelt utföras i avloppsvatten, flytande gödningsmedel och urin såväl som i extrakt från jord.

Bestämning av ammoniak i ammoniumsalter, salpetersyrahalten i nitrater och kväveinnehållet i organiska föreningar med den jonselektiva ammoniakelektroden är baserad på principen att ammoniumjonen släpps ut som ammoniakgas vid tillsats av överskott av kaustiksoda :

NH4 + + OH– → NH3 + H2O

Det yttre membranet på elektroden tillåter ammoniak att diffundera igenom. Förändringen i pH-värdet för den inre elektrolytlösningen övervakas av en kombinerad glaselektrod. Om ämnet som ska mätas inte finns i form av ett ammoniumsalt måste det först omvandlas till ett sådant salt. För detta ändamål uppsluts organiska kväveföreningar, särskilt aminoföreningar enligt Kjeldahl genom upphettning med koncentrerad svavelsyra. Kolet oxideras till koldioxid i processen medan det organiska kvävet transformeras kvantitativt till ammoniumsulfat.

Ladda ner