ADI 2045TI Online Analyzer förbättrar skrubbprocessen i koldioxidavskiljare
2014-07-03

Det mest använda förfarandet för efterförbränning CO2-avskiljning är aminbaserad skrubbning. Metrohm Applikon erbjuder en helt automatiserad lösning för online-övervakning av denna process i syfte att optimera aminaktiviteten, mäta effektiviteten av CO2-avskiljning och därmed bidra till att minska de totala kostnaderna.

Mer information finns i Process Application Note AN-PAN-1003.

I skrubbprocessen, "bubblas"en CO2-rik gasström, såsom ett kraftverks rökgaser, genom en aminlösning. CO2 binder med aminerna när den passerar genom lösningen medan icke-sura gaser fortsätter upp genom skorstenen. CO2 i den resulterande CO2-mättade aminlösningen tas bort termiskt från aminerna och är klar för lagring av koldioxid. Aminerna själva kan återvinnas. Hela processen är mycket energikrävande, vilket resulterar i stora driftskostnader. Optimering av aminaktivitet och användning av online-analys är därför ett kritiskt steg för att minska de totala kostnaderna och mäta effektiviteten av CO2-avskiljning samtidigt.

Applikonlösningen baseras på en ADI 2045TI Online Analyzer och använder syratitrering för amin och fri och total CO2 i en frätande absorberande lösning. Metoden har testats med olika infångningskemikalier och är kompatibel med laboratorietester.

Downloads