Metrohm förvärvar Innovative Photonic Solutions
2018-01-14

Photonic Solutions (IPS) från Monmouth Junction i New Jersey, USA, är glada över att kunna tillkännage förvärvet av IPS som nyligen gjordes av Metrohm AG. Förvärvet av IPS stärker Metrohms affär handhållna Raman-system med branschledande lösningar och förväntas bidra positivt till företagets utveckling inom marknadssegmentet.

En central del i förvärvet är att kundåtagandet från både IPS och Metrohm kommer att fortsätta med samma starka engagemang i leveransgaranti och produkter till hög kvalitet. Det starka kundengagemanget inriktas på utveckling och tillväxt där efterfrågan är hög.

John Connolly, VD för IPS, framhåller de utökade distributionskanalerna och den starka ekonomiska positionen som partnerskapet kommer att innebära för IPS. "Jag är imponerad av de utomordentliga värdena och den framgångsrika företagskultur som råder hos Metrohm och jag ser fram emot att få bli en i laget". Dieter Strohm, EVP och CTO i Metrohm understryker att IPS kommer att fortsätta att driva sin verksamhet som tidigare och rapportera direkt till Metrohm HQ i Schweiz.

Metrohm logo
Logo of IPS Innovative Photonic Solutions
Metrohm grundades 1943 av ingenjören Bertold Suhner och är idag en av världens ledande tillverkare av instrument för kemisk analys. Metrohm är unik i sitt erbjudande av lösningar för alla typer av jonanalys. Dessutom innehåller Metrohm-portföljen ett komplett sortiment av NIR- och Raman-spektroskopi, programvara, doseringssystem och lösningar för laboratorieautomatisering. Metrohm ägs 100 % av den schweiziska Metrohmstiftelsen och är representerad i mer än 120 länder med dotterbolag eller exklusiva distributörer. Kunderna stöds med den bästa programkunskap och service.

Läs mer om Metrohm

IPS är den största tillverkaren av Ramanspektroskopi i världen och levererar till majoriteten av OEM-tillverkarna på marknaden. Företaget grundades 2003 och produktsortimentet sträcker sig från enkla komponenter som förpackade dioder till OEM-moduler, inklusive elektronik för kundanpassade system.