Polymeranalys: syratal, hydroxyltal, och isocyanater med titrering
2015-11-19

Potentiometrisk titrering är idealisk för titrering av funktionella grupper i monomerer, i synnerhet monomeriska mono- och polysyror liksom polyoler. Application Bulletin 200 beskriver bestämningen av syravärde, hydroxyltal, och isocyanatvärde genom automatisk potentiometrisk titrering. Syra och hydroxyltal bestämmes enligt ASTM, isocyanatvärdet uppmäts enligt ISO.

Titreringar av funktionella grupper i monomerer, i synnerhet monomeriska mono- och polysyror liksom polyoler, genomförs oftast i vattenfria, icke-polära lösningar. Därför åtföljs de av mycket små potentialförändringar, vilket leder till platta och oregelbundna titreringskurvor.

Metrohm har utvecklat lämpliga instrument och sensorer (t.ex. Metrohm Solvotrode) som möjliggör slutpunktsbestämning i media med låg ledningsförmåga . Följande applikationer beskrivs i Application Bulletin 200:

  • Syratal enligt ASTM D4662-93 och ISO 2114:1996
  • Hydroxyltal enligt ASTM E1899-08 och DIN 53240-2
  • Isocyanater enligt DIN 53185 och DIN EN ISO 14896

Ett webinarie på begäran ger en fördjupad information om titreringslösningar för svåra polymerprover.

För nedladdning