2035 Process Analyzer
2015-06-15

Anpassad online övervakning av industriella processer och avloppsvatten

Metrohm Process Analytics presenterar 2035 Process Analyzer, en integrerad lösning för 24/7 online-övervakning av kritiska kemiska parametrar i industriella processer och avloppsvattenströmmar. Det nya systemet är helt modulärt i design vilket möjliggör anpassade konfigurationer för att övervaka ett eller flera processflöden.

Tre grundläggande konfigurationer för titrimetriska, fotometriska och termometriska mätningar.

2035 Process Analyzer kommer i tre grundläggande konfigurationer för potentiometriska, fotometriska och termometriska mätningar. Vilken som helst av dessa kan kombineras med ytterligare mätningstekniker såsom pH och / eller konduktivitet mätning.

Anpassade konfigurationer möjliga

Tack vare modulär arkitektur av den våta delen, finns det en konfiguration för varje specifik applikationsutmaning. Ett stort utbud av funktionella moduler såsom byretter, pumpar, kärl, ventiler, och mer är tillgängliga.

Robust design (IP66)

Strikt åtskillnad av våtdel och elektronik garanterar en säker drift i tuffa miljöer. Elektronikdelen är inrymd i icke-korrosivt epoxi-belagt rostfritt stål.

Praktiskt taget obegränsade provkonditionsalternativ

Metrohm Process Analytics ger nästan alla provkonditioneringssystem, såsom kylning eller upphettning, trycksänkning, avgasning, filtrering och mycket mer.

Sofistikerad datakommunikation

Ethernet TCP/IP Network kommunikation och fjärrstyrning, webbtjänster, MODBUS, analoga utgångar, digitala utgångar för att överföra resultat och larmstatussignaler. Resultat export till USB.

Download pr in En, Ger