Termometri – en bättre metod för bestämning av totalt natrium i livsmedel
2016-09-01

859 Titrotherm with operator

En vanligen använd metod för att kvantifiera natrium i livsmedel är att bestämma motjonen klorid genom att använda argentometrisk titrering. Provlösningen titreras då mot en känd koncentration av silvernitrat. Kloridjonerna reagerar med med silvret och bildar silverklorid. Denna metod kan medföra felaktigheter eftersom natrium inte bara är närvarande med klorid som motjon. En ny metod som bygger på direkt titrering av natrium med hjälp av termometrisk slutpunktstitrering löser detta problem.

Termometrisk titrering använder likt potentiometrisk titrering en sensor för att hitta slutpunkten. I fallet med termometrisk titrering, är emellertid sensorn en snabbt responderande termometer. Istället för att mäta den elektrokemiska potentialen i lösningen, spårar denna robusta, mycket känsliga termometer reaktionsentalpi, dvs temperaturförändringen i lösningen.


Slutpunkten för titreringen markeras exakt i det ögonblick, när reaktionen avstannar och ingen signifikant temperaturändring längre registreras i provlösningen. Eftersom metoden enbart förlitar sig på en förändring av lösningstemperaturen för att hitta slutpunkten, finns det inget behov av att kalibrera sensorn. Underhållet av sensorn är minimalt och den kan förvaras torrt mellan titreringarna.

Som provberedning behöver man bara se till att matrisen inte förhindrar analyten från att reagera med titranten och att provet rörs om tillräckligt. Exakta resultat fås på mindre än 2 minuter.

Metrohm erbjuder 859 Titrotherm med tiamo software för termometriska titreringar. En helhetslösning som enkelt kan automatiseras genom att integrera en provväxlare. Termometrisk titrering och dess tillämpning på livsmedelsprover beskrivs i detalj i en Metrohm monograph

> Lär mer om 859 Titrotherm

> Ladda ner monografen

> Ladda ner den engelska pressreleasen