Metrohm förvärvar B&W Tek
2018-07-27 08:00

Metrohm acquires B&W Tek
Metrohm AG från Herisau, Schweiz och B & W Tek från Newark i Delaware, USA är glada att tillkännage förvärvet av B & W Teks Spectroscopy Solution Business, B & W Tek LLC, samt flera utländska dotterbolag. Detta förvärv bidrar till den strategiska tillväxten av Metrohm, vilket ökar bolagets möjligheter att vidareutveckla sin Raman-produktlinje med branschledande lösningar.

"Vi är är mycket nöjda med förstärkningen av vår produktportfölj i spektroskopi genom förvärvet av B & W Teks FoU-, produktions- och försäljningsorganisationer", säger Dr. Christoph Fässler VD och ordförande för Metrohm AG, som sammanfattar målet för förvärvet på Metrohms vägnar.
Dr. Jack Zhou, VD för B & W Tek LLC, säger: "Vi är glada att se den accelererande tillväxtpotentialen som resultat, för att öka fokuseringen på kundcentrerade lösningar och innovationer. Tillskottet av kompletterande produkter och teknik från B & W Tek, tillsammans med Metrohms kompetens inom produkter och kommersialisering samt marknadsnärvaro kommer vi att kunna tjäna en mycket större global kundbas. "


Båda parterna kom överens om att hålla uppgifter om förvärvet konfidentiellt.

För att undvika störningar och fortsätta att ge B & W Teks befintliga kunder den bästa möjliga upplevelsen, fortsätter B & W Tek att drivas under eget varumärke med sin egen försäljnings- och serviceorganisation tills vidare. Efter denna övergångsperiod startas den gradvisa integrationen av B & W Tek i Metrohm-organisationen med hänsyn tagna utifrån samtliga berörda aktörers behov.

B & W Tek grundades 1997 av Dr. Sean Wang och har utvecklats till en av världens ledande aktörer inom Raman-spektroskopi. B & W Tek är även en branschledande leverantör av LIBS (laserinducerad nedbrytningsspektroskopi), NIR och UV/VIS-spektrometrar och lösningar. B & W Tek har huvudkontor i Newark, Delaware med omfattande resurser inom FoU, tillverkning, marknadsföring, försäljning och service. B & W Tek har en global närvaro med flera webbplatser i Kina, Taiwan och Tyskland samt ett världsomspännande nätverk av över 60 distributörer och försäljning och service i mer än 45 länder.

Metrohm grundades 1943 av ingenjören Bertold Suhner och är en av världens ledande tillverkare av instrument för kemisk analys. Metrohm erbjuder unika lösningar för alla typer av jonanalys. Utöver ovanstående innehåller Metrohm's produktlinjer också system för NIR- och Raman-spektroskopi, programvaror, doseringssystem och lösningar för laboratorieautomatisering. Metrohm ägs 100% av den schweiziska Metrohm-stiftelsen och är representerad i mer än 120 länder av respektive dotterbolag eller exklusiva distributörer. Kunderna stöds med exceptionell programkunskap och service.

Ladda ner pressrelease på engelska