101 för pH-mätning (från en praktisk synvinkel)
2015-05-04

Metrohm är glada att kunna presentera en Application Bulletin som presenterar grunderna i pH-mätning.

Eftersom detta nummer av Bulletinen är avsedd för praktisk användning, behandlas de teoretiska aspekterna (som kan hittas i ett stort antal läroböcker och publikationer) endast kortfattat.

> AB-188 pH measurement technique

 

 Med utgång från förutsättningar såsom elektrodkalibrering, reagenser som behövs, och potentiella felkällor på hårdvarusidan (membran, gelskikt och svarsbeteende), fortsätter bulletinen att förklara hur man genomför ett elektrodtest, olika aspekter av lämplig elektrodvård.

Det slutar med en undersöknng av pH-mätning i olika media och en referenslista var man kan hitta mer information om pH-mätning.