Young Chemist Award: Ansökningsvillkor och regler

 • Tävlingen är öppen för studenter, forskarstudenter och doktorander som är inskrivna vid en akademisk institution i det land där tävlingen hålls vid inlämningstillfället.
 • Stödberättigade deltagare måste vara bosatta i landet där tävlingen hålls vid inlämningstillfället.
 • Ditt arbete ska visa på ny forskning eller ett innovativt tillvägagångssätt för applikationer inom titrering, jonkromatografi, spektroskopi och/eller elektrokemi, och måste vara väsentligen fullständigt vid inlämningsdatum.
 • Ett abstrakt av ditt arbete måste skickas online med detaljerad kontaktinformation.
 • Metrohm ansvarar inte för eventuella kostnader eller problem vid överföringen av uppgifter.
 • En objektiv panel av applikationsexperter på det lokala Metrohm-dotterbolaget väljer en vinnare. Deras beslut är slutgiltigt och bindande.
 • En objektiv panel av experter på Metrohm International Headquarters, vars beslut är också slutgiltigt och bindande, kommer att välja ut tre vinnare bland vinnarna av de nationella tävlingarna. 
 • Det lokala Metrohm-dotterbolaget som värd för evenemanget kommer att avisera vinnaren via det telefonummer eller e-post, som gavs av deltagaren vid inlämnande av abstraktet.
 • Vinnaren kommer att presentera sitt arbete och i samband med detta bli uppmärksammad och firad vid ett datum som kommer att meddelas senare. Om vinnare ej anser sig kunna godkänna och uppfylla dessa presentationsförpliktelser, förlorar han eller hon rättigheterna till vinsten och en ny vinnare kommer att väljas.
 • De tre vinnarna från alla deltagande länder kommer att inbjudas till Metrohm International Headquarters i Schweiz. I samband med detta kommer Metrohm International Headquarters att erbjuda de tre vinnarna fri transport och logi. Kostnader för eventuellt resesällskap åligger vinnarens ansvar.
 • Denna tävling är inte öppen för Metrohm-anställda eller deras familjer.
 • Metrohm är ensamt ansvarig för denna tävling och pris.
 • En lista över vinnare kommer att finnas tillgänglig på skriftlig begäran.