Webinar: Grunderna i pH-mätningar
2018-10-30 - 2018-10-30

Reservera datumet: 30 Oktober, 14.00 - 15.00

Measuring pH value and conductivity in a laboratory with a 913 pH meter

Anmäl dig till detta kostnadsfria webinar och lär om grunderna i pH-mätning och hur du mäter pH-värdet på möjliga sätt. Efter webinariet kommer du:

  • förstå grunderna för pH-mätning och faktorer som påverkar resultatet
  • ha insikt i om varför korrekt pH-kalibrering är viktig för korrekt pH-mätning
  • veta hur man väljer den bäst lämpade elektroden för applikationen
  • känna till hur elektroden underhålls och förvaras för säkra mätresultat och längre livslängd
Registrera dig för detta webinar