Kostnadsfritt webinarium om provpreparering inline tillsammans med jonkromatografi
2017-10-25 14:00 - 2017-10-25 15:00

Laboratory scene with operator using an ion chromatography system

Lär dig hur inline-provberedning kan hjälpa dig att hantera matriskomponenter som stör dina jonkromatografianalyser. Dessutom hur provberedning inline bidrar till att dina analyser blir snabbare, mer kostnadseffektiva och mer exakta.

Metrohm presenterar ett webbseminarium i samarbete med G.I.T. Laboratory Journal som visar principerna och förmågan hos olika provberedningstekniker och några applikationsexemplar som använder dessa tekniker.

Reservera datumet! Webinariet kommer att äga rum den

  • 25 oktober 2017
  • från 14.00 till 15.00 

Registrera dig till webinariet här

Fördelarna med provberedning inline tillsammans med vätskekromatografi

Aggressiva eller utfällda matriskomponenter i prov kan göra analysen svår eller helt omöjlig. Dessutom kan dessa matriskomponenter skada separationskolonnen eller leda till blockeringar i systemet. Sådana problem kan förhindras genom tillämpning av lämpliga provberedningstekniker som filtrering, spädning eller dialys.

Sådana provberedningssteg som tidigare bara kunde utföras manuellt är nu möjligt med moderna tekniker. Helt igenom automatiskt och som dessutom låter dig spåra tillbaka vartenda steg i processen.

För att registrera dig till webinariet klicka här