Metrohm Research

Metrohm Research Slovakia s. r. o.
Ševčenkova 34
851 01 Bratislava
Slovensko

E-mail
Telefon
+421 2 3216 1901

IČO 50491385
IČ DPH SK
Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo 114028/B

Bankové spojenie ........, č.ú. ,
SWIFT
IBAN SK