Webinár: Zlepšite analytiku pre analýzu nápojov pomocou iónovej chromatografie
5.5.2021 16:00 - 5.5.2021 17:00

Poznačte si do kalendára: 5. máj 2021, 16:00 SEČ

Webinar: Beverage analysis with ion chromatography

V posledných rokoch sa výrazne zvýšila pozornosť na kvalitu potravín a prísady. Zúčastnite sa nášho bezplatného webinára a dozviete sa, ako pomocou IC zvýšiť efektivitu laboratórií na kontrolu kvality v nápojovom priemysle.

Hlavné ciele webinára:

  • Pochopiť výhody použitia iónovej chromatografie v porovnaní s konkurenčnými metódami na analýzu nápojov

  • Naučiť sa, ako dokážu techniky automatickej inline prípravy vzoriek riešiť problémy s náročnými vzorkami, aby ich bolo možné analyzovať úplne bez dozoru

  • Zistiť, ako funguje iónová chromatografia na viacparametrovú analýzu nápojov

  • Dozvedieť sa o mnohých možných aplikáciách iónovej chromatografie v rámci analýzy nápojov

> Zaregistrujte svoju účasť na webinári