Nová norma ASTM D6304 - vylepšené stanovenie obsahu vody v mazivách a iných ropných produktoch
6.5.2021 14:00 - 6.5.2021 15:00

Poznačte si do kalendára: 6. máj 2021, 14:00 SEČ

Free webinar May 6: ASTM D6304 - improved water content determination

Na našom bezplatnom webinári vám Michael Margreth, senior produktový špecialista na titráciu z Metrohm International Headquarters, vysvetlí priame stanovenie vlhkosti vo vzorkách ropy coulometrickou Karl Fischer titráciou podľa 3 postupov uvedených v ASTM metóde D6304.

Hlavné ciele webinnára:

  • Spoznať princíp fungovania coulometrickej titrácie podľa Karla Fischera

  • Nájsť vhodný postup pre svoju vzorku
  • Porozumieť výhodám metódy s Karl Fischer pecou podľa ASTM D6304

  • Vyhnúť sa vedľajším reakciám pri použití metódy Karla Fischera

  • Dozvedieť sa viac o možnostiach automatizácie

> Zaregistrujte svoju účasť na webinári