Bezplatný webinár: Ako maximalizovať efektivitu monitorovania stavu oleja
26.4.2021

Parametre, metódy, a ako ich aplikovať

Pre výkon a prevenciu predčasného opotrebovania strojov ako napr. veterných turbín, ťažkých strojových zariadení je kľúčové sledovanie hydraulických a mazacích olejov. Na našom bezplatnom webinári 3. júna 2021 budú odprezentované tri rôzne analytické techniky na stanovenie najdôležitejších fyzikálnych a chemických parametrov pri monitorovaní stavu oleja. Každá technika - titrácia, blízka infračervená spektroskopia a voltampérometria - má svoje výhody, čo preukážu konkrétne príklady použitia. Všetky tri možno automatizovať pre analýzu s vysokou výkonnosťou a rýchlejšie výsledky.

Po skončení webináru si účastníci  dokážu správne zvoliť metódu alebo ich kombináciu, ktorá najlepšie vyhovuje požiadavkám ich laboratória, a následne podniknúť ďalšie kroky na zvýšenie efektívnosti svojej rutinnej analýzy sledovania stavu oleja. Účastníci sa naučia:

  • Ako merať kľúčové chemické a fyzikálne parametre oleja pomocou titrácie, blízkej infračervenej spektroskopie a voltampérometrie
  • Ako automatizované merania veľkých sérií vzoriek zvyšujú účinnosť a reprodukovateľnosť 
  • Ako môže NIR spektroskopia poskytnúť výsledky pre viac fyzikálnych a chemických parametrov za menej ako minútu

  • Ako automatizovať sériové stanovenie obsahu vody podľa revidovanej normy ASTM D6304 
  • Ako plne automaticky stanoviť antioxidanty vo viacerých vzorkách vrátane prípravy vzorky
  • Čo je to termometrická titrácia a ako pomáha zlepšiť robustnosť testovania sériového čísla kyslosti v silne kontaminovaných mazivách

> Zaregistrujte svoju účasť na webinári (3. júna, 2021, 14:00 SEČ)

> Stiahnuť článok v angličtine

Scientists' choice awards: NIRS DS2500 Liquid Analyzer