Analýza vzoriek vody a zložiek vody
18.10.2021

Bezplatná monografia poskytuje komplexný prehľad o parametroch, metódach a špecializovaných aplikáciách

Metrohm publikoval revidované vydanie svojej monografie „Analýza vzoriek vody a zložiek vody pomocou prístrojov Metrohm“. Najnovšie vydanie obsahuje aktualizované metódy, aplikácie a literatúru. Toto viac ako 200 -stranové kompendium možno využiť ako učebnicu, alebo praktický zdroj, na ktorý sa môžu obrátiť odborníci z vodného priemyslu, testovania životného prostredia a ďalších odvetví.

Táto monografia je zhrnutím práce a skúseností dvoch generácií aplikačných špecialistov z laboratórií medzinárodného ústredia Metrohm. Môžete si ju zdarma stiahnuť z webovej stránky Metrohm.

Parametre obsiahnuté v tejto monografii:

  • Fyzikálne parametre (farba, zákal, hodnota pH, vodivosť, redox potenciál ...)
  • Plynné parametre (rozpustený kyslík, voľný a celkový chlór, ozón ...)
  • Anióny (chlorid, kyanid, síran, bromid, fluorid, ...)
  • Katióny (vápnik a horčík, amoniak, amíny, kovy a ťažké kovy ...)

  • Ďalšie zložky (NTA, EDTA, DTPA)

> Stiahnuť bezplatnú monografiu

> Stiahnuť článok v angličtine

Monograph: Analysis of water samples and water constituents with Metrohm instruments