SPELEC – nový rad prístrojov, ktorý spája spektroskopiu a elektrochémiu s cieľom zjednodušiť výskum
20.9.2019

Metrohm DropSens SPELEC setup for spectroelectrochemical measurements

Spektroelektrochémia je kombináciou elektrochémie a spektroskopie a skúma spektrálne zmeny ako funkciu aplikovaného potenciálu alebo prúdu. Pri kombinovaní týchto dvoch techník sú obmedzené štruktúrne informácie z elektrochemickej reakcie doplnené optickým monitorovaním. Metrohm DropSens uvádza na trh prvý plne integrovaný rad prístrojov pre spektroelektrochemický výskum - SPELEC.

Pri kombinovaní rozdielnych techník, akými sú elektrochémia a spektroskopia, je hlavnou výzvou komplexnosť prepojenia rôznych prístrojov a druhov softvéru. Zložitá je tiež manipulácia s údajmi, najmä keď ide o synchronizáciu elektrochemických a spektroskopických meraní.

Metrohm DropSens na tieto výzvy odpovedá predstavením platformy prístrojov SPELEC, integrovaného riešenia, ktoré doteraz jednoducho neexistovalo: Platforma SPELEC obsahuje rad špecializovaných prístrojov kombinujúcich zdroj svetla, spektrometer a potenciostat/galvansotat v jednej jednotke. Naviac na synchronizáciu a ľahké spracovanie a analýzu údajov využíva jediný softvér so špecializovanými funkciami.

Prístroj SPELEC je k dispozícii v rôznych vlnových dĺžkach: 
  • UV-VIS (200–900 nm)
  • VIS-NIR (350–1050 nm)
  • RAMAN (785–1010 nm a Ramanov posun 0–2850 cm-1).
  • NIR (900-2200 nm)

Rozsah prístrojov SPELEC je kompatibilný s akýmikoľvek spektroelektrochemickými celami a bežnými zostavami. Používatelia môžu vykonávať spektroelektrochémiu aj pomocou screen-printed elektród so širokou škálou príslušenstva.

> Viac informácií o našich riešeniach SPELEC

> Stiahnuť dokument v angličtine