Ručný Raman na identifikáciu a verifikáciu surovín vo farmácii a iných regulovaných odvetviach
24.9.2021

4 komplexné návody, v ktrorých je vysvetlené použitie MIRA P na kontrolu surovín v sklade a pri preberaní tovaru

Identifikácia a verifikácia surovín je zložitým a dôležitým procesom, keďže ich úlohou je potvrdiť kvalitu surovín použitých pri výrobe produtkov, ktoré si aplikujeme na svoje telo, alebo ich dokonca užívame vnútorne. Zložitosť tohto procesu zahŕňa spektrum od analytických techník/prístrojov, cez proces testovania, až po vládne normy a štandardy, ktoré regulujú všetky aspekty identifikácie a verifikácie surovín, vrátane vhodnosti systému, rozsahu vzorkovania, validácie metód, elektronických záznamov a mnohých ďalších.

Pomocou MIRA P a MIRA Cal P, Metrohm Raman zjednodušuje identifikáciu a verfikiáciu surovín

Chemické analýzy, ktoré by v minulosti vykonávali v laboratóriu vyškolení chemici, možno dnes vykonávať veľmi rýchlo a s veľkým úspechom aj netechnickí profesionáli z oboru. To závisí od úspešného vývoja robustnej metódy, vrátane Raman know-how, počiatočného zberu údajov a vývoja knižničných/prevádzkových/tréningových súborov a validácie modelu.

Zistite viac o identifikácii a verifikácii surovín pomocou MIRA P v týchto bezplatných návodoch:

Vývoj metód a validácia - identifikácia a verifikácia surovín v regulovaných odvetviach

  • Časť I: Všeobecné náhľady
  • Časť II: Vývoj metódy
  • Časť III: Robustnosť a validita metódy
  • Časť IV: Implementácia metódy

> Stiahnuť bezplatné návody na identifikáciu a verifikáciu surovín pomocou MIRA P

> Stiahnuť článok v angličtine

Straightforward raw material identification and verification (RMID) with MIRA P handheld spectrometer