Vyššia akceptácia Raman spektroskopie vo farmácii vďaka novým kapitolám USP
3.2.2021

Spoločnosť B&W Tek aktualizovala svoju sériu ručných Raman produktov NanoRam, v súlade s najnovšími požiadavkami USP

Séria ručných Raman prístrojov NanoRam sa používa po celom svete na identifikáciu vstupných surovín vo farmaceutickom priemysle. S rozmachom využívania ručnej Raman technológie prišli aj farmaceutické kapitoly pre Raman spektroskopiu, ktoré pokrývajú informácie a pokyny pre systemtické testovanie. Kapitola USP <1120> Raman spektroskopia bola nahradená dvoma novými kapitolami, USP <858> Raman spektroskopia a USP <1858> Raman spektroskopia - teória a prax. Ich platnosť odráža regulačné uznanie Raman spektroskopie ako cennej technológie pre priemysel.

Systémy NanoRam a NanoRam-1064 sú kalibrované v súlade s kritériami presnosti vlnovej dĺžky pre kvalitatívne Raman merania. Tieto kritériá sú stanovené všetkými globálnymi liekopismi, vrátane nových kapitol USP <858> a <1858>. Systémový softvér NanoRam a NanoRam-1064 obsahujú test overenia výkonu pomocou štandardných materiálov s Raman posunom, ako je definované v norme ASTM E1840 Standard Guide for Raman Shift Standards for Spectrometer Calibration. Správa o overení výkonu ukazuje Raman posuny namerané počas validácie v porovnaní so špecifikáciami tolerancií pre polystyrén, stanovených v kapitolách USP <858>, EP a JP Raman pre ručnú Raman alebo kvalitatívnu analýzu.

Systémy NanoRam obsahujú rôzne príslušenstvo na odber vzoriek optimalizované na meranie rôznych materiálov, kvapalín, práškov, gélov alebo pevných látok v laboratórnych podmienkach, aj v náročnejšom prostredí. Používanie NanoRam pre RMID je prvým krokom záruky kvality farmaceutických výrobkov zabezpečením kvality surovín.

> Viac informácií o B&W Tek ručných Raman prístrojoch a súlade s USP

> Viac informácií o NanoRam (excitácia 785 nm a rozsah Raman posunu 176-2900 cm-1)

> Viac informácií o NanoRam-1064 (excitácia 1064 nm a rozsah Raman posunu 176-2500 cm-1)

> Stiahnuť článok v angličtine

B&W Tek NanoRam handheld Raman spectrometers