Kontrola kvality polymérov: rýchla, multiparametrová metóda, ktorá dokáže znížiť náklady až o 90%
7.4.2020

Biela kniha poukazuje na výhody aplikácie blízkej infračervenej spektroskopie

NIRS for quality control of polymers
Pre zjednodušenie kontroly kvality sa pre výrobcov polymérov zaviedli mnohé užitočné normy. Napriek tomu, čas dosiahnutia výsledku a náklady spojené s metódami opísanými v týchto normách môžu byť vysoké. Spoločnosť Metrohm s predstavuje bezplatnú bielu knihu, ktorá sa zaoberá alternatívnou metódou: blízkou infračervenou spektroskopiou (NIRS). Na základe príkladov použitia NIRS v praxi, autori demonštrujú, ako pomocou NIRS znížiť prevádzkové náklady na kontrolu kvality vo výrobnom procese polymérov až o 90%.

Podcenenie procesov kontroly kvality je jedným z hlavných faktorov vedúcich k internému a externému zlyhaniu produktu. Dáta ukazujú, že teno faktor spôsobil stratu obratu medzi 10 - 30%.

Nedeštruktívne a jednoduché spektroskopické metódy, ako je NIRS, môžu prevziať kľúčovú úlohu pri udržiavaní kvality produktu počas výrobného procesu - bez nákladov a rizík spojených s bežne používanými mokrými chemickými metódami. V tejto bielej knihe sa dozviete:
  • Ako funguje NIRS a výhody tejto techniky v porovnaní s konvenčnými metódami
  • Ako dokážete pomocou NIRS znížiť prevádzkové náklady na kontrolu kvality o 90%, na reálnych príkladoch aplikácií v praxi
  • Ako kvantifikovať typické parametre kvality v polymérovom priemysle (napr. vnútorná viskozita, číslo kyslosti, vlhkosť, funkčné skupiny) pomocou NIRS podľa normy ASTM E1665

> Stiahnuť Bielu knihu pre novú úroveň kontroly kvality vo vašom laboratóriu

> Stiahnuť dokument v angličtine