MIRA XTR DS ručný Raman spektrometer
15.9.2021

Metrohm uvádza na trh vojenský systém na rýchlu identifikáciu neznámych látok v teréne

Toxické chemikálie, ktoré sa vyskytnú pri prehľadávaní miest činu, prieskume improvizovaných výbušných zariadení alebo silných syntetických opioidov (napr. fentanyl), predstavujú smrteľné hrozby pre život zásahových jednotiek a vojenského personálu. Tieto hrozby je možné znížiť vďaka prístroju MIRA XTR DS, najnovšieho ručného Raman identifikačného systému od spoločnosti Metrohm. MIRA XTR DS dokáže identifikovať viac ako 20 000 neznámych látok priamo v teréne, a je najkompaktnejším ručným Ramanovým spektrometrom na trhu, so schopnosťou zvládnuť látky emitujúce fluorescenciu.

Výkonné laboratórium na dlani

Štandardným riešením pre vzorky emitujúce fluorescenciu je 1064 nm laser, ktorý používa väčšina výrobcov ručných Ramanových identifikačných systémov. MIRA XTR DS, je naopak kombináciou menších rozmerov, vyššieho rozlíšenie a nižšej spotreby energie vďaka 785 nm laseru s revolučným szstémom na eXTRaktizáciu Ramanovho signálu dokonca aj vo fluorescenčných vzorkách.

Výhody sú jednoznačné:

  • Nízko-odberový 785 nm laser umožňuje vyhodnotenie citlivých vzoriek bez rizika ich vznietenia/zničenia
  • Nízko-odberový 785 nm laser umožňuje tomuto kompaktnému vreckovému prístroju ovládanie jednou rukou
  • Nízka spotreba energie oproti prístrojom s 1064nm znamená dlhšiu životnosť batérie, ideálnu pre výkonv teréne

Konzultácia s forenzným chemikom - kedzkoľvek a kdekoľvek

Vďaka plne automatizovaným pracovným postupom je používanie MIRA XTR DS úuplne jednoduché - od vzorkovania neznámych látok po jasné, kódované výsledky. MIRA XTR DS možno prepojiť s aplikáciou HazMaster G3, ktorá okamžite poskytne praktické informácie a dáta. Zásahové jednotky dokážu priamo na mieste vypočítať pravdepodobné výsledky zmesi a získať zmysluplné výsledky a dôležité chemické informácie o drogách, výbušninách a bojových chemických látkach. Vďaka týmto informáciám môžu podniknúť okamžité opatrenia na ochranu seba, svojho tímu a všetkých ostatných.

> Viac o MIRA XTR DS

> Stiahnuť článok v angličtine

MIRA XTR DS: analysis of unknowns