Rýchla detekcia fentanylu a jeho chemických analógov
5.2.2021

KnowItAll Raman spektrálna knižnica od Wiley dostupná v ručnom Raman systéme Mira DS od Metrohm

Mira DS od Metrohm, s knižnicou KnowItAll Raman Spectral Library (ručný prístroj) od Wiley, kombinuje citlivý analytický prístroj s narozsiahlejšími knižnicami dostupnými pre ručné systémy Raman. KnowItAll Knižnica kontrolovaných látok a liekov na predpis obsahuje viac ako 20 analógov fentanylu. Preukázalo sa, že Mira DS disponuje vysokou chemickou špecifickosťou na korelačné párovanie týchto mierne odlišných druhov. Vďaka tejto presnosti v kombinácii so svojim flexibilným, kompaktným a robustným tvarom, je zariadenia Mira ideálnym riešením na detekciu fentanylu bezpečnostnými tímami na hraniciach a v teréne.

Problém s analógmi ...

Identifikácia fentanylu je zložitá, pretože fentanyl je len jedným z veľkej triedy molekulárnych analógov. Raman spektroskopia veľmi citlivá na malé štrukturálne zmeny v skupine analógov. To umocňuje dôležitosť databáz používaných na identifikáciu zlúčeniny. Ak je databáza príliš malá, analóg fentanylu môže zostať nezistený.

Mira DS and border security: Detection of illicit drugs
je vyriešený!

Mira DS od Metrohm so spektrálnou knižnicou KnowItAll Raman (ručný prístroj) od Wiley je kombináciou citlivého analytického prístroja s najrozsiahlejšími knižnicami dostupnými na ručných Raman systémoch. Knižnica kontrolovaných látok a liekov na predpis KnowItAll obsahuje viac ako 20 analógov fentanylu. Preukázalo sa, že Mira DS disponuje vysokou chemickou špecifickosťou na korelačné párovanie týchto mierne odlišných druhov. Vďaka tejto presnosti v kombinácii so svojim flexibilným, kompaktným a robustným tvarom, je zariadenia Mira ideálnym riešením na detekciu fentanylu bezpečnostnými tímami na hraniciach a v teréne.

Raman spectroscopy and boder security: Detect hazardous and illicit materials

KnowItAll Raman spektrálna knižnica (ručný prístroj) od Wiley je k dispozícii v prístroji Mira DS. V kombinácii s Metrohm Raman knižnicou nelegálnych látok je kapacita Mira DS knižnice viac než 20 000 záznamov. KnowItAll Raman spektrálna knižnica od Wiley obsahuje viac ako 19 500 záznamov, najviac na trhu, dostupných v 6 čiastkových knižniciach:

  • Mira Lib KnowItAll kontrolované látky a látky na predpis
  • Mira Lib KnowItAll arómy a vône
  • Mira Lib KnowItAll nutraceutiká
  • Mira Lib KnowItAll anorganické a organokovové látky
  • Mira Lib KnowItAll polyméry, monoméry a procesné chemikálie
  • Mira Lib KnowItAll organické chemikálie

Mira DS je navrhnutá špeciálne pre netechnických používateľov s ľahko meniteľnými adaptérmi Smart Tips, intuitívnym rozhraním obrazovky a jasnými pracovnými postupmi riadenými programom Smart Acquire. Od prihlásenia sa k výsledkom dopracujete tromi jednoduchými krokmi. Ovládanie knižnice je taktiež veľmi jednoduché. Používateľ môže povoliť všetkým knižniciam prístup k ID pre viac než 20 000 zlúčenín alebo zvoliť menšiu knižnicu pre rýchle a presné priradenie.

> Viac informácií o Mira DS

> Stiahnuť článok v angličtine

Fentanyl detection with Mira DS (Raman spectroscopy)