Skúmanie priemyselnej korózie pomocou elektrochémie
1.5.2020

Osvedčený postup na simuláciu realistických podmienok potrubia pomocou rotačnej elektródy

Corrosion best practice white paper

V priemyselných koróznych štúdiách, keď je v laboratórnom prostredí potrebná simulácia reálnych podmienok potrubia, sa na elektrochemické merania často využíva rotačná valcová elektróda (RCE). Ponúkame vám bielu knihu, s ktorou môžte nahliadnuť do zvláštností a parametrov, ktoré riadia elektrochemické merania; najmä merania vykonávané v podmienkach turbulentného prúdenia a ukazujú úplný obraz najlepšieho použitia tejto techniky.

Pre lepšie pochopenie toho, ako experiment RCE dokáže modelovať koróziu v potrubí, biela kniha obsahuje prehľad pojmov a definícií používaných na charakterizáciu vlastností tekutín a potrubí, ako aj rôznych fenoménov hromadného transportu látok simulovaných v týchto experimentoch. Typické experimenty s použitím RCE sú presne opísané a výsledné údaje sú podrobne analyzované. Táto biela kniha demonštruje, že výsledky získané pomocou elektrochemických metód sú presnejšie a merania sú omnoho rýchlejšie v porovnaní s klasickými metódami skúmania korózie (napr. metóda skúšky soľnou sprchou), čo vedie k vyššej účinnosti a produktivite akéhokoľvek laboratória na meranie korózie.

The present White Paper demonstrates that results obtained by using electrochemical methods are more accurate,and the measurements are much faster when compared with the classical corrosion investigation methods (e.g., salt spraychamber methods), leading to both improved efficiency and productivity of any corrosion measurement laboratory.

> Stiahn Bielu knihu

Stiahnuť dokument v angličtine