Ako maximalizovať výťažnosť metánu v zariadeniach na výrobu bioplynu pomocou pomeru FOS / TAC ako kontrolného parametra
6.5.2020

Eco Titrator from Metrohm for potentiometric titrations

Monitoring the ratio of free organic acids (FOS) to total inorganic carbonate (TAC) is the best practice how to monitor the fermentation process in biogas reactors. Keeping this ratio stable within a defined window is key to maximizing the methane output and hence the profitability of a biogas plant. A free white paper from Metrohm takes a closer look at the chemistry behind the biogas production process and how to determine the FOS/TAC ratio applying a simple titration method.

Methane is produced in biogas reactors under anaerobic (oxygen free) conditions. The aim of production is to produce meth­ane with a volume concentration of at least 50%. The present white paper puts a focus on the following topics:

  • Štyri kroky výroby bioplynu a chémia fermentačného procesu
  • Destabilizácia / narušenie procesu fermentácie: možné hlavné príčiny
  • Hodnota FOS / TAC: čo to je, prečo sa používa ako skorý ukazovateľ (monitorovanie procesu) a ako interpretovať výsledky
  • Ako určiť pomer FOS / TAC pomocou jednoduchej titrácie
  • Ďalšie články

> Stiahnuť Bielu knihu

> Viac informácií o titrátore Eco Titrator

> Stiahnuť dokument v angličtine