NIRS DS2500 Polyol Analyzer
3.8.2020

Blízko infračervený spektrometer pre rýchlu, jednoduchú a robustnú rutinnú analýzu polyolov

NIRS DS2500 Polyol Analyzer

Žiadna príprava vzorky, dokonale jednoduché ovládanie, výsledky niekoľkých parametrov za menej ako minútu - to sú hlavné výhody blízkej infračervenej spektroskopie pre rutinnú analýzu. Nový analyzátor DS2500 Polyol Analyzer od Metrohm tieto výhody prináša manažérom kontroly kvality a ostatným pracovníkom v polymérovom priemysle. Analyzátor DS2500 Polyol Analyzer je predkalibrovaný na stanovenie hydroxylovej hodnoty podľa noriem ASMT D6342-12 a ISO 15603: 2011, čo je oveľa rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie v porovnaní s konkurenčnými mokrými chemickými systémami.

Jednoduché ovládanie

Intuitívny softvér Vision Air umožňuje jednoduché ovládanie analyzátora NIRS DS DS2500 Polyol Analyzer. Pre radových pracovníkov je rutinný užívateľský režim taký jednoduchý, že nemusia strácať čas zdĺhavým oboznamovaním sa s novým systémom: Jedným kliknutím sa zvolí metóda, druhým kliknutím začne meranie a zobrazí sa jednoznačný pass/fail výsledok.

Robustný dizajn do prevádzky vo výrobných prostrediach

Analyzátor NIRS DS2500 Polyol Analyzer s IP65 certifikovaným krytom a iba jedným otočným optickým prvkom je robustným riešením, s vynikajúcou odolnosťou voči vplyvom okolitého prostredia, aj v prostrediach s vysokými vibráciami.

Predkalibrácie a smart držiaky vzoriek

Analyzátor NIRS DS2500 Polyol Analyzer je predkalibrovaný predkalibrovaný na stanovenie hydroxylovej hodnoty v polyoloch podľa noriem ASMT D6342-12 a ISO 15603: 2011. To znamená, že používatelia môžu začať merať okamžite bez predchádzajúceho vývoja modelu. Inteligentné držiaky vzoriek v kombinácii so štandardnými pracovnými postupmi napomáhajú predchádzať chybám v rutinnej prevádzke, spôsobenými zvolením nesprávnej nádoby so vzorkou.

> Viac informácií o analyzátore NIRS DS2500 Polyol Analzyer

> Stiahnuť dokument v angličtine