Nové možnosti vo vývoji elektrochemických senzorov
21.4.2021

Veľkovýroba a výroba na zákazku odteraz možná v spolupráci s Metrohm DropSens

Cieľ preraziť na trhu s elektrochemickými senzormi je teraz bližšie ako kedykoľvek predtým. Metrohm DropSens vyrába elektrochemické senzory na mieru, škálovateľným a nákladovo efektívnym výrobným procesom bez obmedzenia množstva. Nápad, aplikáciu alebo začínajúci výskum povýši na prvotriedne, certifikované a na trh pripravené riešenie, ktoré spĺňa individuálne požiadavky bez ohľadu na odvetvie.

Schopnosť Metrohm DropSens navrhovať a vyrábať vysokoobjemové elektrochemické riešenia na mieru vytvára skvelé príležitosti pre vývoj senzorov a biosenzorov na malé senzorové pásiky. Veľa potenciálnych projektov a výskumov môže rozšíriť svoje obzory vďaka profesionálnej výrobe, ktorá zaručuje nákladovo efektívnu výrobu, najvyššiu úroveň kvality a stability produktu, ako aj schopnosť dodávky bez rizika vypredania zásob.

Vďaka prispôsobiteľnosti týchto snímačov sú možné viaceré úpravy a možnosti, ako napríklad priestorové rozloženie, tvar, plocha, podklad alebo použitie širokej škály materiálov. Táto všestrannosť umožňuje prispôsobenie snímača aplikáciám z viacerých trhov a sektorov na meranie širokej škály parametrov. Patria sem zdravie, znečistenie, informácie o potravinách a nápojoch, analýza životného prostredia, kontaminácia vody, detekcia nezákonných drog, vírusy, poľnohospodárstvo a chov zvierat.

Veľkovýroba a výroba elektrochemických senzorov na zákazku by mohli byť tými správnymi spôsobmi, ako sa dostať na trh, reagovať na nové analytické paradigmy a dosahovať silné a presné výsledky, po ktorých je dopyt v mnohých sektoroch a priemyselných odvetviach. Od malých prototypov po výrobu veľkých senzorov, Metrohm DropSens ponúka podporu počas priebehu celého procesu: od počiatočnej koncepcie, cez dôkladný dizajn prototypov až po výsledky s najvyššími štandardmi kvality, vždy sprevádzané globálnym, spoľahlivým a odborným servisom.

> Kontaktujte nás pre viac informácií

> Stiahnuť článok v angličtine

Metrohm DropSens: Customized solutions for electrochemical sensors