Uhlíkové materiály
15.3.2021

Nová brožúra poskytuje prehľad materiálov, parametrov kvality a metód na ich analýzu

Vďaka vlastnostiam, ako sú mechanická pevnosť, vysoká elektrická a tepelná vodivosť, optická priehľadnosť a ďalšie, sa uhlíkové materiály stali predmetom výskumu pre mnohé aplikácie. Výskumné laboratóriá po celom svete skúmajú uhlíkové materiály, ako sú grafén alebo uhlíkové nanorúrky, s cieľom vyvinúť nové aplikácie alebo pomôcť vylepšiť existujúcu technológiu. Metrohm prispel k týmto snahám zostavením prehľadu analytických metód a špecializovaných aplikácií používaných na analýzu kľúčových parametrov v rôznych uhlíkových materiáloch.

Táto stručná brožúra obsahuje metódy od Raman spektroskopie po najnovšie elektrochemické techniky a osvedčené metódy, ako sú titrácia, Karl Fischer titrácia a iónová chromatografia. Prehľad je štruktúrovaný podľa konkrétnych kľúčových analytických parametrov uhlíkových materiálov vrátane príslušných noriem a štandardov:

  • Grafén (napr. štrukturálne vlastnosti, obsah kyslíka (Boehmova titrácia), elektrochemické hodnotenie atď.)
  • Uhlíkové nanorúrky (napr. porucha kryštalickej štruktúry, charakterizácia v závislosti od použitého potenciálu atď.)

  • Grafit (napr. charakterizácia, interkalácia a de-interkalácia lítia, obsah vody atď.)
  • Sadze (napr. elektrochemická charakterizácia, adsorpčné číslo jódu, obsah vody atď.)
  • Tvrdý uhlík (vkladanie a odlučovanie sodíkových iónov, obsah vody)

> Stiahnite si bezplatnú brožúru

> Stiahnuť článok v angličtine

Flyer: Carbon materials analysis (overview of materials, quality parameters and methods to analyze them)