Nový procesný analyzátor 2060 – prispôsobiteľné online monitorovanie priemyselných procesov a tokov odpadových vôd
1.10.2019

2060 Process Analyzer for industrial analysis and process monitoring

Metrohm Process Analytics predstavuje procesný analyzátor 2060 Process Analyzer, integrované riešenie na nepretržité online monitorovanie kľúčových chemických parametrov v priemyselných procesoch a tokoch odpadových vôd. Nový systém je konštrukčne úplne modulárny, čo umožňuje prispôsobenie konfigurácie na monitorovanie jedného alebo viacerých procesných tokov.

Maximálna modularita

Procesné analyzátory Metrohm sú známe vďaka svojej modulárnej konfigurácii; túto flexibilitu sme teraz posunuli ešte o krok ďalej. Metrohm procesný analyzátor 2060 ponúka modularitu nielen v rámci jedného modulu, ale môže obsahovať až štyri moduly v rámci jednej analyzačnej platformy.

Jedinečné analytické schopnosti

Jeden alebo viac parametrov? Jeden alebo viacero prúdov? Rozsah od stopových úrovní až po vysoké koncentrácie – a to všetko v jednej konfigurácii? Pomocou množstva analytických techník je procesný analyzátor 2060 schopný pokryť širokú škálu aplikácií a koncentrácií. Overené a kvalitné analytické moduly Metrohm prináša z laboratória priamo do procesu.

Robustný priemyselný dizajn (IP66)

Analyzátor je navrhnutý tak, aby odolal náročným procesným prostrediam, udržal si dlhú životnosť a predĺžil bezporuchovú prevádzku s kratšími intervalmi medzi údržbami.

Prísne oddelenie mokrej časti a elektroniky zaisťuje bezpečnú prevádzku v nepriaznivom prostredí s možnosťou vykonávať pravidelné kontroly analyzátora bez prerušenia.

Prakticky neobmedzené možnosti kondiciovania vzoriek

Metrohm Process Analytics poskytuje prakticky akýkoľvek systém prekondicionovania vzoriek, napríklad chladenie alebo ohrev, zníženie tlaku, odplynenie, filtráciu a mnoho ďalších, aby vyhovel vašim každodenným požiadavkam.

Sofistikovaná dátová komunikácia

Ethernet TCP/IP sieťová komunikácia pre prevádzku na diaľku a podporu, MODBUS TCP / IP a online služby.

Digitálne vstupy pre diaľkové ovládanie, digitálne výstupy pre zistenie statusu alebo upozornenia a analógové výstupy pre získanie výsledkov.

> Viac informácií o procesnom analyzátore 2060 Process Analyzer

> Stiahnuť dokument v angličtine