IC Procesný analyzátor 2060
2.3.2021

Iónová chromatografia pre neobmedzené monitorovanie priemyselných procesov

V dnešnej dobe je nanajvýš dôležité vykonávať presné procesné analýzy v súlade so smernicami o kvalite a bezpečnosti. Procesný IC analyzátor 2060 od Metrohm Process Analytics je dokonalým príkladom toho, ako je možné zaužívanú laboratórnu analýzu integrovať do procesu na automatizované a nepretržité monitorovanie.

Vysoká presnosť výsledkov z laboratória pre váš procesu

IC procesný analyzátor 2060 je kompletné robustné riešenie pre viacparametrovú analýzu aniónov a/alebo katiónov v širokom rozmedzí koncentrácií, od ng/L po %. Kombinácia osvedčeného vysoko výkonného iónového chromatografu Metrohm a modulov na manipuláciu s kvapalinami (LHM), ako sú čerpadlá, ventily a dávkovacie jednotky, v jednej priemyselnej skrini, otvára nespočetné množstvo príležitostí na presunutie vašich meraní z laboratória priamo do procesu.

Maximálna modularita

Procesné analyzátory Metrohm sú známe svojou koncepciu modulárnej konfigurácie; teraz sme túto flexibilitu posunuli o krok ďalej. IC analyzátor procesov 2060 je vyvinutý na základe online analyzačnej platformy 2060 od Metrohm Process Analytics, vďaka čomu je na ňom možné kombinovať až štyri analytické skrinky a vytvoriť tak jednu analyzačnú platformu.

Flexibilný, prispôsobiteľný a robustný

Rozsiahle kroky prípravy vzorky a výrobu eluentu je možné vykonať plne automatizovane v skrinkách na mokré časti pomocou voliteľného modulu rozšírenia a ultračistej vody, zatiaľ čo v IC skrinke prebieha IC analýza. Reagencie sú uložené v skrinke na reagencie a sú vybavené integrovanou bezkontaktnou detekciou hladiny.

> Viac informácií o IC procesnom analyzátore 2060

> Stiahnuť článok v angličtine

2060 IC Process Analyzer: Ion chromatography for process analytics