Professional VA – voltampérometre a polarografy najvyššej triedy

884 Professional VA je náš najnovší prístroj pre voltampérometriu/polarografiu a CVS.

Vyvinutý na základe dlhoročných skúseností Metrohmu z oblasti voltampérometrie, ponúka tento prístroj viac: viac flexibility, viac pohodlia a viac bezpečnosti.

Vďaka špecializovanému softvéru viva a rozsiahlym možnostiam automatizácie môže byť tento systém prispôsobený vašim špecifickým analytickým požiadavkám.

Využite naplno potenciál vášho laboratória s týmto pokročilým systémom schopným voltampérometrickej stopovej analýzy a merania Cyclic Voltammetric Stripping (CVS).

Hlavné vlastnosti

 • Priestorovo úsporný prístroj
 • Množstvo aplikácií pre voltampérometrickú stopovú analýzu a CVS
 • Modulárne riešenie pre systémy šité na mieru
 • Výkonný špecializovaný softvér viva 
 • Výmenná meracia hlava

Vyspelý systém pre všetky voltampérometrické a CVS aplikácie

884 Professional VA pokrýva celý rozsah voltampérometrických analýz.

Všestrannosť je integrovaná v génoch systému. Vďaka schopnosti vykonávať voltampérometriu, polarografiu a merania CVS (Cyclic Voltammetric Stripping), dokáže tento systém analyzovať:

 • stopové množstvá napr. kadmia, olova, niklu alebo železa v morskej vode, soliach a veľmi čistých chemikáliách,
 • organické aditíva, napr. zjasňovač, suppresory, a levelery v galvanických roztokoch (pomocou CVS),
 • rôzne ióny prechodných kovov vo vzorkách vody,
 • aditíva a nečistoty v pokovovacích roztokoch,
 • meď a železo v kotlovej vode,
 • ultra stopové množstvá rôznych oxidačných stavov kovov v morskej vode,
 • a oveľa viac.

> Prehľad detekčných limitov 884 Professional VA
 

Polarograf 884 Professional VA pre voltametriu a CVS

Šikovný dizajn pre vyšší komfort

Naši vývojári navrhovali prístroj 884 Professional VA so zreteľom na vaše potreby.

Kompaktný, priestorovo úsporný 884 Professional VA je vybavený výmennou meracou hlavou. Ak máte viac ako jednu aplikáciu používajúcu rôznu konfiguráciu elektród, úprava hardvéru je otázkou niekoľkých sekúnd: pripojte druhú meraciu hlavu a môžete merať.

Výmena meracej hlavy na 884 Professional VA

Integrovaný kalibrátor zaručujúci spoľahlivosť

Spoľahnite sa na presné merania s 884 Professional VA.

Prístroj má zabudovaný certifikovaný kalibrátor, ktorý nastaví potenciostat pred každým meraním. Zmena pracovného prostredia ako napr. teplota a vlhkosť nemajú na meranie vplyv.

884 Professional VA s kalibračnými certifikátmi

Modulárny systém pre vlastné konfigurácie

884 Professional VA je vysoko modulárny systém. Dá sa rozširovať tak, aby spĺňal všetky analytické požiadavky.

Či už vykonávate analýzu manuálne, pridávate roztoky automaticky alebo vykonávate rutinné analýzy plne automaticky, 884 Professional VA je pre vás to správne zariadenie.

K vášmu 884 Professional VA môžete pripojiť Metrohm Dosino, čerpadlá alebo podávače vzoriek. Dávkovanie vzorky a reagentov, oplachovanie meracej nádobky a podávanie vzorky môže byť automatizované.

> Ďalšie informácie o automatizačných moduloch …

Polo-automatizovaný systém 884 Professional VA

Redukovanie laboratórnej práce vďaka automatizácií

Metrohm ponúka kompletné konfigurované systémy pre poloautomatizované a plne automatizované voltampérometrické a CVS analýzy.

Poloautomatizované verzie:

> pre voltampérometriu

> pre CVS

Plne automatizované verzie:

> pre voltampérometriu

> pre CVS

Plnoautomatizovaný systém MVA-22 s 884 Professional VA

Jednoducho ovládateľný softvér pre úplnú kontrolu a plnú bezpečnosť

viva je softvér určený pre voltampérometriu a CVS, ktorý poskytuje úplnú kontrolu nad vašimi stanoveniami a analytickými procedúrami.

viva vám umožňuje:

 • upraviť metódy podľa vašich laboratórnych požiadaviek,
 • nastaviť všetky dôležité parametre,
 • vyhodnocovať údaje a vytvárať vlastné prepočty,
 • spravovať dáta v databáze,
 • vytvárať protokoly podľa vašich potrieb,
 • zaručiť bezpečnosť vo vašom laboratóriu pomocou používateľských práv.

> Viac informácii o softvére viva …

Logo softvéru viva

Zabudovaná inteligencia pre vyššiu presnosť a spoľahlivosť

Zdokonalený softvér viva vám umožňuje nastaviť parametre metódy podľa vlastností vzorky automaticky počas analýzy. Takto sa zlepšuje presnosť a spoľahlivosť výsledkov a rozširuje aplikačný rozsah metódy.
Obrázok softvéru viva - štandardný prídavok

Na stiahnutie

Moduly pre automatizáciu

Prečítajte si ako môžete zredukovať manuálnu prácu pomocou modulov automatizácie.

Learn more …

Softvér viva

Vytvárajte svoje vlastné metódy, prispôsobte si zobrazovanie dát a spravujte vaše výsledky - s viva.

Learn more …