Metrohm Process Analytics: Novátori v oblasti procesnej analýzy

Náš prvý online procesný analyzátor bol nainštalovaný v roku 1978 pre spoločnosť Dow Chemical.

Odvtedy sme vo vývoji svojich technológií urobili nesmierny pokrok a nainštalovali sme viac než 10 000 zariadení po celom svete.

Počas rokov praxe sme sa stretli s rôznymi výzvami: procesné analyzátory na mieru sme inštalovali v púšti, na lodiach i v nebezpečnom prostredí, vždy orientovaní na potreby našich zákazníkov a vždy po ruke.

O našich príbehoch sa dozviete viac nižšie.

Máme radi zákazníkov s náročnými požiadavkami - vaše výzvy sú naše úspechy

> Analyzátor odolný voči výbuchu?

> Podpora priamo v púšti?

> Váš analyzátor … na lodi?

Pôvodný výrobca zariadení (Original Equipment Manufacturer - OEM) so špecifickými požiadavkami

Zákazník

Náš zákazník, pôvodný výrobca zariadení (OEM) so sídlom v USA, k nám prišiel s obrovskou výzvou, s ktorou si nevedel poradiť žiadny iný dodávateľ. Potreboval nájsť výrobného partnera, ktorý by vedel skombinovať niekoľko špecifických analytických meraní v jedinom online procesnom prístroji. Naviac musí tento procesný analyzátor zvládať prácu v extrémne nebezpečnom prostredí a spĺňať požiadavky na ochranu pred výbuchom (ATEX). Zákazník má rozsiahle skúsenosti s priemyselnou analýzou v petrochemickom sektore a chcel sa aktívne podieľať na vývoji tohoto zariadenia – vznikla tak partnerská spolupráca s Metrohm Process Analytics, z ktorej vzišlo riešenie na mieru a dnes sa  predáva pod zákazníkovou značkou.

Výzva

Aby sa predišlo zdĺhavému vybavovaniu povolení na prácu v horúcom prostredí, potrebných pre všetkých koncových užívateľov, bolo treba vytvoriť jedno integrované riešenie, ktoré kombinuje štyri rôzne analýzy v prostredí s ochranou pred výbuchom (ATEX). Pôvodne sa tieto analýzy vykonávali manuálne a zahŕňali vyčerpávajúce techniky odberu vzoriek a laboratórne testy so skresľujúcimi výsledkami. Online monitorovanie procesov predchádza týmto problémom, ktoré sú inak v laboratóriách bežné.

Riešenie

S týmto partnerstvom sme ponúkli jedno riešenie pre riadenie procesov namiesto viacerých senzorov alebo analyzátorov procesov. Metrohm Process Analytics poskytol platformu s inteligentným programovaním a validáciou výsledkov, ako aj pokročilé znalosti aplikácií na prekonanie problémov s interferenciami. V prípade vysokoteplotných uhľovodíkových vzoriek bolo tiež potrebné vyvinúť dynamické predbežné spracovanie vzorky

Záver

Metrohm Process Analytics je ochotný spolupracovať s výrobcami OEM s náročnými požiadavkami a ušľachtilými cieľmi. Koncoví užívatelia priamo pociťujú výhody z tohto projektu a vzťahu medzi našim zákazníkom a Metrohm Process Analytics. Kombinácia viacerých analýz v rámci jediného online procesného analyzátora odolného pred výbuchom umožňuje koncovému používateľovi znížiť chemické spracovanie, monitorovať dôležitejšie parametre v kratšom čase a priblížiť svoje výrobné procesy k optimálnym špecifikáciám. Online analýza týchto parametrov zvyšuje bezpečnosť zamestnancov a znižuje celkové prevádzkové náklady.

Výrobca brómu v púšti

Zákazník

Náš zákazník, s odľahlým sídlom v púšti, je významným výrobcom brómu, chemikálií spomaľujúcich horenie a iných brómovaných produktov, ako aj hydroxidu draselného. Výroba týchto chemikálií je vysoko nebezpečným procesom, ktorý vyžaduje dodržiavanie extrémne prísnych bezpečnostných opatrení a neustále monitorovanie kľúčových procesných parametrov. Výrobu nemožno kontrolovať bez včasného získania správnych údajov o procese, čo je povinnou požiadavkou na efektívnu prevádzku ich výrobných zariadení.

Výzva

Ich súčasný procesný analyzátor bol zrelý na opravu a vlastne už ani nebol ponúkaný na trhu. Tento systém sa používa na kontrolu procesov prostredníctvom chemickej úpravy a optimalizácie pri výrobe brómu, ktorý je žieravou a toxickou maticou. Tento proces sa vykonáva v uzavretej nebezpečnej zóne, ktorá vyžaduje robustné riešenie s odolnosťou voči výbuchu, s krátkymi časmi analýz, aby sa získalo dostatočné množstvo presných údajov na monitorovanie všetkých zmien v procesoch. Bolo treba zostaviť servisný tím pre podporu - nielen na vykonanie servisu uprostred púšte, ale aj na poskytnutie série školení (ako na strane zákazníka, tak i v pobočke Metrohm).

Riešenie

Metrohm Process Analytics vyvinul pre tohto zákazníka špeciálnu verziu procesného analyzátora, ktorý rozšíril možnosti merania ďaleko nad rámec ostatných zariadení dostupných na trhu. Požiadavky na priemyselnú analýzu, ako sú robustné in-line sondy na ochranu pred vysoko korozívnou matricou, ako aj puzdro odolné voči explózii (ATEX), boli tiež integrované do tohto zložitého riešenia na monitorovanie procesov. Miestna podpora a školenia od predajných organizácií Metrohm boli najvyššou prioritou v tejto odľahlej lokalite, aby sa zabezpečila správna prevádzka v nebezpečnom procesnom prostredí, a zároveň porozumenie údajom poskytnutých inline procesným analyzátorom.

Záver

Náš zákazník teraz môže bezpečne kontrolovať výrobu brómu za pomoci riešenia na in-line monitorovanie procesov, vyvinutého na mieru od Metrohm Process Analytics, presne podľa náročných potrieb zákazníka. Vďaka in-line meraniam pomocou diaľkovo ovládaného prístroja odolného voči explózii je pracovné prostredie bezpečnejšie pre každého - bez manipulácie s chemikáliami, a výsledky sú rýchlejšie (v reálnom čase) aj v prípade, že sa vyskytnú problémy vo výrobe, čo znamená menej prestojov. Procesné analyzátory na mieru, vývoj aplikačných metód, či dokonca školenia na mieste našimi odborníkmi – my sme vašim partnerom pre akúkoľvek výzvu.

Dezinfekcia rýb na aktívnej lodi

Zákazník

Náš zákazník je významným globálnym hráčom v chemickom priemysle, má dlhodobý vzťah s Metrohm Process Analytics a vie komu dôverovať pri náročných netradičných požiadavkách na aplikácie. Dostal sa do situácie, kedy potreboval nájsť robustné riešenie na presnú analýzu liečiva, ktoré sa podáva rybám proti parazitom (dezinfekčné činidlo) v kúpeli z morskej vody na aktívne pracujúcej lodi. Jednoduché.

Výzva

Zabezpečenie správneho dávkovania liečiva, ako aj monitorovanie kvality vody a odpadu je nevyhnutné pre dodržiavanie vládnych noriem. Ryby sa vpustia do morského kúpeľa s obsahom presného množstva peroxidu vodíka (H2O2) na krátke časové obdobia na dezinfekciu. Tak sa odstránia všetky pripojené parazity, ktoré sa následne z vody odfiltrujú. Nedostatočná dávka liečiva v kúpeli by ryby parazitov nezbavila, čo by viedlo k nízkej kvalite produktu alebo dokonca k úhynu rýb. Predávkovanie zasa môže rybám spôsobiť oxidačný stres, vybielenie kože/šupín a tiež smrť. Pre presnú liečbu je preto potrebná rýchla analýza a čas reakcie.

To, že táto analýza sa vykonáva na aktívnej lodi v odľahlých oblastiach znamenalo, že náš online procesný analyzátor musí byť dostatočne robustný, aby vydržal každodenné používanie na nestabilnom podklade pri kolísavých pohyboch. Obmedzený priestor na palube zasa znamenal, že je potrebný prístroj malých rozmerov. Kontrola procesov v takejto situácii predstavuje doslova rozdiel medzi životom a smrťou zvierat.

Riešenie

Metrohm Process Analytics navrhol pre tohto zákazníka robustné riešenie prispôsobené na rýchlu analýzu na lodi – pre veľmi atypickú priemyselnú aplikáciu a miesto! Naviac náš tím odborných chemikov dokázal vyvinúť metódu on-line analýzy, s rozostupom meraní len 60 sekúnd.  

Záver

Momentálne je náš zákazník schopný šetriť na nákladoch vďaka týmto vylepšeniam: používa sa menej liečiva vďaka presnejšiemu dávkovaniu, znížil sa úbytok produktu spôsobený nepresným dávkovanímh liekov a celkovo sa zlepšili pracovné postupy vďaka rýchlym výsladkom analýz. Dlhoročný vzťah s týmto zákazníkom nám umožnil poskytnúť riešenie na mieru, ktoré by iný dodávateľ odmietol vyhotoviť. Od priemyselnej analýzy až po monitorovanie procesov na diaľku, my neponúkame len analyzátor, ale integrované procesné riešenie.

Na stiahnutie

Sme tu pre vás, kedykoľvek, kdekoľvek na svete

Metrohm Process Analytics je tu pre vás od vášho prvého kontaktu s predajcom, cez konzultácie až po pohotovostné služby. Metrohm má zastúpenie vo viac ako 50 krajinách po celom svete a je schopný poskytnúť servis a školenie priamo u vás, a to v čo najkratšom čase a vo vašom jazyku.

Skúsenosti, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Viac než 10 000 nainštalovaných jednotiek a uvedených do prevádzky po celom svete je dôkazom našej odbornoti. Našim riešeniam pre kontrolu a monitorovanie procesov dôverujú popredné spoločnosti zo všetkých odvetví, napr.:

  • Petrochémia
  • Chemický priemysel
  • Polovodiče
  • Potravinárstvo a nápojový priemysel
  • Farmaceutický priemysel
  • Povrchové úpravy
  • Elektrárne/ energetika
  • Minerálna extrakcia
  • Čistenie odpadových vôd

A aká je vaša výzva?

Radi by sme vám pomohli vyriešiť problémy s vašimi analýzami. Napíšte nám a my sa vám ozveme.

*
*
*
*
*
*

 
*