2060 IC Process Analyzer

IC procesný analyzátor 2060 umožňuje online sledovanie iónovej chromatografie priemyselných procesov s viacerými parametrami a prúdmi..

Na základe online analytickej platformy 2060 je IC procesný analyzátor 2060 IC kompletným a flexibilným systémom na online sledovanie iónových zlúčenín vo vodnom prostredí v rozpätí od ng/L do% koncentrácií..

2060 IC Process Analyzer: Online monitoring of industrial processes

Kľúčové vlastnosti

 • Flexibilita


  Možnosť kombinácie viacerých skriniek a dokonca umiestnenia rôznych skriniek na rôzne miesta

 • Všestrannosť


  Možno stanoviť niekoľko parametrov súčasne v jednej analýze

 • Presnosť


  Vysoko presné analýzy širokého spektra analytov pomocou viacerých typov detektorov. 

 • Samostatnosť


  24/7 bezobslužná prevádzka v kombinácii s kontinuálnym generovaním eluentu

  > Kontaktuje nás pre viac informácií


Presné aplikácie, bez ohľadu na odvetvie

IC procesný analyzátor 2060  je schopný vykonávať širokú škálu aplikácií. Dokáže monitorovať z amínov počas syntézy a analyzovať anióny a katióny vo vode odobratej priamo z rieky. Aplikácie, ktoré sa používané v laboratóriu, je možné bez problémov preniesť priamo do IC procesného analyzátora 2060 a možno ho integrovať v nasledujúcich priemyselných odvetviach:

 • Energetika/elektrárne
 • Povrchové úpravy
 • Chémia
 • Potraviny a nápoje
 • Environmentalistika / Odpadové vody

> Prejsť na aplikácie pre IC procesný analyzátor 2060

Neobmedzené možnosti procesnej analýzy

Vďaka integrovanej manipulácii s kvapalinami a výrobe eluentov umožňuje IC procesný analyzátor 2060 jednoduchú kalibráciu a validáciu stlačením tlačidla.

Vo vnútri každej analytickej skrinky možno nakonfigurovať až dvanásť modulov mokrej časti pre maximálnu flexibilitu aplikácie, ako je predbežná úprava vzorky alebo pripojenie až 20 ďalších prúdov vzorky.

IC procesný analyzátor 2060 potrebuje na vykonávanie analýz ultračistú vodu. Pre bezpečnú prevádzku a pohodlie je možné ultračistú vodu kontinuálne generovať inline pomocou PURELAB® flex 5/6 od ELGA®. Toto je jediný prístroj na trhu s možnosťou beztlakového prívodu vody, čo znamená menšie opotrebenie a menšiu potrebu výmeny čistiacich balení, čo vám ušetrí peniaze pri vašom procese.

Z laboratória priamo k procesu

Zabudovaný iónový chromatograf Metrohm je jadrom IC procesného analyzátora 2060. Je navrhnutý pre autonómnu prevádzku s absolútnou spoľahlivosťou, založený na desaťročiach našich skúseností ako lídra v tejto technike.

Mnohé laboratórne metódy, vyvinuté v priebehu rokov našimi odborníkmi v Metrohm, je možné preniesť priamo do IC procesného analyzátora 2060, čo uľahčuje prechod od pracných kontrol k nepretržitému online monitorovaniu.

Vďaka modulárnej architektúre mokrej časti a možnosti kombinovať viac rozvádzačov a dokonca umiestniť rôzne rozvádzače na rôzne miesta, je možné IC procesný analyzátor 2060 pripojiť až k 20 prúdom vzoriek pre časovo nenáročnú sekvenčnú analýzu na viacerých miestach vo vnútri prevádzky. 

> Stiahnite si našu brožúru o priamom porovnaní medzi offline, atline, online, a inline analýzami

Softvér optimatizovaný do procesného prostredia

 IC procesný analyzátor 2060 obsahuje jedinečný softvér pre automatizované analýzy iónovou chromatografiou a online riadenie procesov.

Náš softvér 2060 ponúka viac priemerný prístrojový softvér. Bol navrhnutý tak, aby efektívne programoval a riadil analyzátor pre akékoľvek priemyselné použitie. Pomocou takzvaných „hárkov časového programovania“ sa vykonávanie programu analyzátora zobrazuje v jasnom grafickom znázornení na časovej osi.


Alarmy môžu byť naprogramované na sledovanie aktuálneho stavu analyzátora a dáta môžu byť komunikované pomocou rôznych procesných komunikačných protokolov (napr. Modbus alebo Discrete I/O).


Na pozadí, MagIc riadi Net hardvér IC analyzátora, zhromažďuje príslušné informácie generované systémom a prístupným spôsobom predstavuje údaje z analýzy..

> Viac o softvére MagIC Net

Na stiahnutie