Spektroskopické riešenia

Visual and near-infrared and Raman spectroscopy and spectrometers

Rýchlosť, všestrannosť, zameranie na aplikácie a súlad s predpismi - to je podstatou Metrohm spektroskopických riešení Metrohm.

Naše odborné znalosti v oblasti spektroskopie siahajú viac ako 50 rokov do minulosti a sú doložené početnými patentami. Výsledkom je rozsiahla portfólio NIRS laboratórnych a procesných spektrometrov, ako aj ručných RAMAN spektrometrov veľkosti mobilného telefónu.

Pozrite si naše prístroje pre spektroskopiu: NIRS a Raman

Predkalibrácie

Predkalibrácie softvéru NIR spektroskopie vám poskytnú okamžite aplikovateľné riešenia na stanovenie viacerých kvalitatívnych parametrov v rôznych odvetviach.

Learn more …

NIRS Process Analyzers

Prostredníctvom sledovania procesu uľahčujú naše analyzátory rozhodovanie reálnom čase, a to aj v agresívnom prostredí

Ďalšie informácie...

Vision Air

Spektroskopický softvér pre ovládanie prístrojov a sieťovú prevádzku so samostatnými prostrediami pre rutinné merania a management.

Ďalšie informácie…

Vision

Spektroskopický softvér pre ovládanie prístrojov, správu dát a vývoj metód.

Ďalšie informácie…