Rozšírenie možností IC - kombinované techniky

Hyphenated techniques

Prepojenie Metrohm iónovej chromatografie so sofistikovanými systémami odberu vzoriek na jednej strane (PILS, MARGA a CIC) a/alebo s univerzálnymi, vysoko citlivými detekčnými technikami (IC-MS, IC-ICP/MS) na druhej strane, výrazne rozširujú rozsah pôsobnosti iónovej chromatografie. 

Ďalšou možnosťou je kombinácia Metrohm IC s doplnkovými technológiami z nášho portfólia, ako je napríklad titrácia a voltametria. TitrIC a VoltIC sú určené na špecializované multiparametrové analýzy s jedným systémom.

Kombinované systémy (17)

Zobraziť všetky systémy: Kombinované systémy (17)

Monitoring vzduchu

Znečistenie vzduchu je vedľajší efekt rýchlej industrializácie a stalo sa rozšíreným fenoménom. 

V kombinácii so sofistikovanými systémami odberu vzoriek sú Metrohm iónové chromatografy veľmi vhodným nástrojom pre komplexné monitorovanie kritických parametrov znečistenia v ovzduší.

24/7 monitoring vzduchu s MARGA

MARGA (Monitor for Aerosols and Gases) je systém určený pre online monitoring okolitého vzduchu. 

MARGA zachýtava ióny (anióny a katióny) z aerosólov a plynných frakcií z definovaného objemu okolitého vzduchu, prenáša ich do roztoku a vstrekuje do dvojkanálu iónového chromatografu pre následnú analýzu. Viac informácií o MARGA tu.

Systém MARGA

Particle Into Liquid Sampler (PILS)

Particle Into Liquid Sampler (skrátene PILS) zachytáva aerosóly z definovaného objemu okolitého vzduchu do kvapalnej fázy. 

PILS je možné prepojiť s akýmkoľvek typom Metrohm iónového chromatografu pre multiparametrovú analýzu aerosólov. Zistite viac o tomto vzorkovacom systéme nájdete tu.

Particle Into Liquid Sampler

Pyrohydrolytická iónová chromatografia

Pyrohydrolytická iónová chromatografia (Combustion Ion Chromatography - CIC) rozširuje záber automatizovanej iónovej chromatografie na všetky typy spáliteľných vzoriek. 

Pri použití CIC prebieha rozklad vzoriek pyrohydrolýzou v peci. Získané plynné zložky sú absorbované do roztoku, ktorý sa následne prenáša do Metrohm iónového chromatografu na analýzu.

CIC je metóda preferovaná pre stanovenie rôznych halogénov a síry v matriciach od pevných, cez viskózne, kvapalné až po plynné vzorky.

 • Plne automatizovaná rutinna analýza. 
 • Výrazne lepšia v porovnaní s offline metódami pre rozklad vzorky z hľadiska počtu analyzovaných vzoriek aj presnosti výsledkov.
 • Kvalifikácia aj kvantifikácia koncentrácií pre každý z rôznych halogénov.

CIC je v súlade s nasledovnými normami

 • ASTM D7359-08 Standard Test Method for Total Fluorine, Chlorine and Sulfur in Aromatic Hydrocarbons and Their Mixtures by Oxidative Pyrohydrolytic Combustion followed by Ion Chromatography Detection (Combustion Ion Chromatography, CIC)
 • UOP991-11 Chloride, Fluoride, and Bromide in Liquid Organics by Combustion Ion Chromatography (CIC)
 • ASTM D5987-96(2007) Standard Test Method for Total Fluorine in Coal and Coke by Pyrohydrolytic Extraction and Ion Selective Electrode or Ion Chromatograph Methods
 • ASTM WK 24757 Work item for F, Cl, S in LPG
 • ASTM D7994-17 Standard Test Method for Total Fluorine, Chlorine, and Sulfur in Liquid Petroleum Gas (LPG) by Oxidative Pyrohydrolytic Combustion Followed by Ion Chromatography Detection (Combustion Ion Chromatography-CIC)

Spaľovacie IC - kompletný systém

Vyskúšané a otestované aplikácie pre CIC

 • Substancie dôležité z hľadiska životného prostredia (ropa, plastový odpad, sklo, aktivovaný uhlík, ...)
 • Elektronické súčiastky (dosky plošných spojov, živice, káble, izolácie, ...)
 • Palivá (benzín, petrolej, ropa ,vykurovací olej, uhlie, bután, propán, zemný plyn, katalyzátory, ...)
 • Plasty (polyméry ako polyetylén, polypropylén, ...)
 • Farbivá (pigmenty, farby, ...)
 • Farmaceutické produkty (suroviny, medziprodukty, finálne produkty, ...)
 • Potraviny (oleje, koreniny, príchute a arómy, ...)
Spaľovacie IC

Kombinované techniky pre komplexnú analýzu iónov

Komplexná analýza iónov vo vode môže vyžadovať priame meranie, titráciu, iónovú chromatografiu a voltametriu. TitrIC Vario pre kombinuje tieto techniky v jedinom analytickom systéme pohodlne riadenom osvedčeným softvérom Metrohm Magic Net .

TitrIC Vario pro – multiparametrová analýzy kombináciou titrácie a IC

Prehľad hlavných výhod TitrIC pro:

 • Plne automatizovaná analýzy všetkých iónových zložiek
 • Výsledky z každej použitej techniky uvedené v jednom protokole
 • Spoločný podávač vzoriek pre tri analytické techniky (priame meranie, titrácia a IC)
 • Kompatibilné s technikami prípravy vzoriek Metrohm Inline Sample Preparation(MISP) 
 • V súlade s FDA.
TitrIC Vario pro III - multiparametrová analýza, kombinácie titrácie a IC

Jednoduchosť použitia

TitrIC Vario pre umožňuje plne automatizovanú nepretržitú prevádzku od chvíle keď vyplníte tabuľku vzoriek a stlačíte tlačidlo štart. 

Ak je niektorý z parametrov mimo špecifikácie, TitrIC Vario pre odošle chybovú správu na mobilný telefón a/alebo e-mail. Na váš príkaz sa systém okamžite vypne.

System TitrIC s operátom skladajúcim vzorky

Vysoký stupeň flexibility

TitrIC Vario pro je možné kedykoľvek rozšíriť o príslušenstvo šetriace čas a prácu Metrohm inline prípravy vzorky, napr. inline riedenie .
Titr IC Vario pro I - kombinácia titrátora a IC

Vy sa rozhodnete čo použijete

TitrIC Vario pro Vám necháva voľnosť v tom, či použijete len titráciu, stanovíte vodivosť, použijete len iónovú chromatografiu alebo použijete všetky techniky v systéme.

Ilustrácia TitrIC Vario pro

Stvorený pre meranie

Ak už používate akúkoľvek Metrohm metodiku a/alebo prístroj, pomôžeme Vám doplniť Váš Metrohm iónový chromatograf alebo titrátor na systém TitrIC Vaio pro.
TitrIC Vario pro II - kombinácia dvoch IC Flex a titrátora Titrando

Perfektná spoľahlivosť

TitrIC Vario pro automaticky nastrekne kontrolné štandardy po akomkoľvek počte vzoriek, ktorý zadáte. 

V prípade, že ktorýkoľvek z výsledkov je mimo špecifikovaných hodnôt TitrIC systém sa automaticky rekalibruje.

TitrIC Vario pro I

VoltIC Professional – kombinácia iónovej chromatografie a voltametrie

VoltIC Professional kombinuje iónovú chromatografiu a voltametriu v jednom výkonnom systéme pre stopovú analýzu iónov. 

Zistite viac o VoltIC Professional tu.

VoltIV Vario pro I - VoltIC Vario pro – kombinácia iónovej chromatografie a voltametrie

IC/MS a IC-ICP/MS – spojenie iónovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie

Môžete rozšíriť zoznam toho čo dokáže ióvá chromatografia prepojením s hmotnostným spektrometrom (IC-MS) alebo s hmotnostným spektrometrom s indukčne viazanou plazmou (IC-ICP/MS). Výsledkom toho bude zvýšenie sezitivity a selektivity. To vám umožní vykonávať analýzy pri ktorých je vyžadovaná maximálna spoľahlivosť, napr. monitorovanie toxického znečitenia (ako sú halogénoctové kyseliny) v pitnej vode.

Okrem kvantitatívnych údajov, tieto techniky poskytuje aj kvalitatívne informácie a vzorke

IC/MS system