Zjednodušené stanovenie siričitanov v potravinách a nápojoch pomocou iónovej chromatografie

Metrohm vyvinul dve optimalizované metódy na stanovenie siričitanov v potravinových a nápojových maticiach pomocou iónovej chromatografie s použitím amperometrickej a vodivostnej detekcie. Vďaka týmto metódam je stanovenie siričitanov jednoduchšie, efektívnejšie a nákladovo efektívnejšie.

Výhody IC pomocou amperometrickej detekcie:

  • Vysoká citlivosť pre presnú kvantifikáciu pri 0,2 mg/kg
  • Vhodné pre širokú škálu potravín, vrátane tmavších potravín
  • Dobrá stabilita signálu a opakovateľnosť výsledkov
  • Automatizovaná metóda čistenia elektród (patentovaná) eliminuje časovo náročné manuálne kroky čistenia a predlžuje životnosť elektród

Výhody IC pomocou detekcie vodivosti:

  • Presná kvantifikácia pri 10 mg/kg a pre vyššie koncentrácie siričitanov v potravinách s nízkou organickou záťažou
Food and beverage industry: QC of wine

Zistite viac o optimalizovaných metódach na jednoduchšie stanovenie siričitanov!

Táto bezplatná biela kniha načrtáva chemické vlastnosti siričitanu v potravinách a oficiálne predpisy týkajúce sa tejto široko používanej prísady, vysvetľuje historické metódy stanovenia, ako je Monier-Williamsova metóda a ich nevýhody, a poskytuje podrobný prehľad dvoch optimalizovaných metód stanovenia siričitanov. (IC s amperometrickou a vodivostnou detekciou).

Stiahnite si bezplatnú bielu knihu

Výhody iónovej chromatografie (IC) pre kontrolu kvality v potravinárskom a nápojovom priemysle

Analýza potravín a nápojov je náročná – nielen kvôli veľkému počtu analytov, ktoré sa musia monitorovať v súlade s národnými a medzinárodnými normami a štandardmi, ale aj kvôli matici mnohých potravín samotných. Iónová chromatografia sa vývojom prepracovala na štandardnú metódu pre analýzu potravín a nápojov, ktorá rieši tieto problémy:

  • IC je ľahko použiteľná a vysoko robustná analytická technika
  • IC môže kvantifikovať viacero komponentov v priebehu jednej analýzy
  • IC ponúka automatizované inline prípravy vzoriek, ako je dialýza, filtrácia a riedenie, ktoré vám pomôžu ušetriť čas a znížiť náchylnosť k chybám a časovo náročné manuálne kroky na minimum

IC vs. iné analytické techniky

  • HPLC, mokré chemické a derivatizačné metódy často zahŕňajú toxické a biologicky aktívne chemikálie. Vystavenie personálu laboratória a likvidácia odpadu spôsobujú, že tieto analytické techniky sú riskantné a nákladné. IC je bezpečná a neprodukuje chemický odpad. Pokročilé technológie, ako je STREAM (Suppressor Treatment Reusing Eluent After Measurement) alebo kolóny microbore pomáhajú znížiť spotrebu chemikálií na minimum.​
  • Kombinované techniky (napr. GC-MS, LC-MS/MS) sú výkonné a veľmi komplexné. Spájajú sa však s vysokými prevádzkovými nákladmi, keďže sú potrebné drahé plyny alebo predanalytické derivatizačné kroky a obsluha odborníkmi.

Ako vám Metrohm IC môže pomôcť

Pre iónovú chromatografiu v Metrohm sú typickéj robustné prístroje, švajčiarska kvalita a globálna podpora. Metrohm IC navyše ponúka viacero automatizovaných inline techník prípravy vzoriek pre zjednodušenú analýzu potravín a nápojov: inline ultrafiltráciu, inline dialýzu, inline riedenie, inline extrakciu, inline elimináciu matrice, inline predkoncentráciu, inline odplyňovanie, inteligentné čiastočné slučkové vstrekovanie.