Robustná multiparametrová analýza novorodeneckého a pokračovacieho mlieka s iónovou chromatografiou (IC)

Spoľahlivá a efektívna kvantifikácia zložiek dojčenského mlieka

Kontrola kvality dojčenského mlieka a detskej výživy je ústrednou témou rôznych národných a globálnych smerníc a nariadení. Pre splnenie týchto nariadení sa spoločnosti spoliehajú na množstvo analytických metód, ktoré sa líšia zložitosťou, citlivosťou a cenou. A tu prichádza na rad iónová chromatografia (IC).

IC je najmodernejšia priama technika, ktorá je k dispozícii za prijateľnú cenu. Výnimočná flexibilita IC prístrojov zaisťuje široké spektrum použitia. Metrohm vo svojej v bielej knihe a aplikačnom liste zahrnul celý rad aplikácií, a načrtol výhody IC pri kontrole kvality dojčenského mlieka a detskej výživy.

Quality control of infant formula with ion chromatography

Získajte viac informácií o kontrole kvality dojčenského mlieka s IC

Bezplatná biela kniha „Robustná multiparametrová analýza novorodeneckého a pokračovacieho dojčenského mlieka pomocou iónovej chromatografie (IC)“ ukazuje metódy a výhody stanovenia sacharidov, mikroživín a kontaminantov v dojčenskom mlieku pomocou iónovej chromatografie. Nájdete v nej prehľad aplikácií IC a súhrn dôležitých nariadení a smerníc týkajúcich sa kontroly kvality dojčenského mlieka.

Stiahnuť bezplatnú bielu knihu

Prečo sa spoľahnúť na iónovú chromatografiu?

Použitie IC je veľmi jednoduché

Iónová chromatografia nevyžaduje odbornú obsluhu. Je bezpečná a neprodukuje chemický odpad.

IC je rýchla

Pomocou iónovej chromatografie môžete kvantifikovať viacero zložiek v priebehu jednej analýzy. Okrem toho je možné pridať inline prípravu vzorky (napr. dialýzu, filtráciu a riedenie), aby sa ušetril čas.

IC je úsporná

Iónová chromatografia je kompaktná a priama technika, s nízkymi prístrojovými a prevádzkovými nákladmi.